- UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIÓW PREZESA RADY MINISTRÓW
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIÓW PREZESA RADY MINISTRÓW
wtorek, 05 grudzień 2017
W dniu 1.12.2017r.w siedzibie Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczysta gala wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego znalazła się uczennica klasy 2a Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim Weronika Mazur, która wzięła udział w uroczystości pod opieką kierownika internatu, Jadwigi Czernigi.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
Weronice oraz jej rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Jadwiga Czerniga