- Dbają o dobro kobiet, przypominają o badaniach na HIV/AIDS
Dbają o dobro kobiet, przypominają o badaniach na HIV/AIDS
wtorek, 05 grudzień 2017
Dnia 1 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim zostały przeprowadzone dwie kampanie. Jedna z nich była przeprowadzona przez klasę 2d (policyjno-prawną) pod opieką wychowawcy Karola Kaliny i pedagoga szkolnego Anny Józiak. Dotyczyła ona akcji pod nazwą "Biała wstążka", która była organizowana pod patronatem Starosty Drawskiego i Głosu Drawskiego. Kampania polegała na przypinaniu białych wstążek będących symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.
Drugą akcją, była kampania edukacyjna promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Głównym inicjatorem całej akcji była kierownik internatu Jadwiga Czerniga, która wraz z opiekunem grupy medycznej Medical Team Kalisz Pomorski Karolem Kaliną i członkami grupy przygotowała i rozdawała czerwone wstążki przypominając o badaniach.

Dziękujemy inicjatorom obydwu akcji Jadwidze Czernidze, Annie Jóźiak i Karolowi Kalinie, a także klasie 2d (policyjno-prawnej) i grupie medycznej Medical Team ZSP Kalisz Pomorski za zorganizowanie kampanii.


Karol Kalina