- Zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych
Zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych
wtorek, 05 grudzień 2017
W dniu 27.11.2017 r. odbyły się dla uczniów klas maturalnych zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych prowadzone przez absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej ze Szczecina. Celem spotkania było przygotowanie maturzystów do odpowiedzi ustnych w trakcie egzaminu maturalnego, a także do wystąpień publicznych i rozmów rekrutacyjnych na rynku pracy. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami autoprezentacji i poznali sposoby wykorzystania ich w życiu codziennym. - Anna Józiak.