- Kaliscy licealiści w świecie nauki
Kaliscy licealiści w świecie nauki
poniedziałek, 11 grudzień 2017
7 grudnia 2017 roku w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, odbyło się spotkanie inauguracyjne VI edycji projektu „Licealista w świecie nauki”, realizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie. Piętnastka licealistów z Kalisza Pomorskiego weźmie udział w cyklu praktycznych warsztatów naukowych opartych na nowoczesnych metodach badawczych.

Na spotkaniu inauguracyjnym uczniowie odebrali symboliczne indeksy oraz zapoznali sie z nauczycielami akademickim, z którymi realizować będą projekty badawcze z zaproponowanych tematów zajęć. „Rośliny ze szkła - roślinne kultury in vitro” - właśnie ten temat będą zgłębiali licealiści z Kalisza Pomorskiego, pod opieką pani dr inż. Marceliny Krupy-Małkiewicz z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz opiekuna z ramienia szkoły, nauczycielki biologii, Emilii Grabowskiej – Grządziel. Nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Podczas inauguracji młodzież miała też okazję wysłuchać wykładu pt. „Akwaporyny - błonowe wrota dla wody”, wygłoszony przez panią dr hab. inż. Katarzynę Michałek.

„Licealista w świecie nauki” to bezpłatny Program Rozwojowy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegający na przeprowadzeniu zajęć laboratoryjnych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników swoich badań naukowych. W tym roku w projekt zaangażowało się 640 licealistów z 21 szkół średnich z regionu zachodniopomorskiego

Na przełomie marca i kwietnia 2018 roku projekt zakończy konferencja, w czasie której rolę wykładowców przejmą uczniowie. Przed audytorium, ponad 600 osobami, licealiści wygłoszą referaty na temat otrzymanych wyników. Czekamy z niecierpliwością na rezultaty pracy naukowej uczniów.

Projekt „Licealista w świecie nauki” realizowany jest przez pracowników Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, z zaprzyjaźnionych jednostek naukowych ZUT w Szczecinie: Instytut Polimerów (WTiICh) oraz Katedrę Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (WKŚiR). Przedsięwzięcie wspierają pracownicy Biura Promocji ZUT w Szczecinie oraz Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin. Bardzo dziękujemy wszystkim za możliwość rozwoju naszych naukowych pasji i zainteresowań.

Daniel Morcinek, Emilia Grabowska-Grządziel