- Warsztaty we współpracy z PWSZ z Koszalina
Warsztaty we współpracy z PWSZ z Koszalina
czwartek, 14 grudzień 2017
Dnia 7 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów prowadzone przez wykładowców i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina: magistra Waldemara Szpakowskiego, kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego, doktora Tomasza Jędrzejczaka, doktor Urszulę Sokal oraz studentkę pierwszego roku Ratownictwa Medycznego.

W zajęciach z zakresu poznania siebie, własnych umiejętności i preferencji uczestniczyli uczniowie klasy 1c o profilu wojskowym. Warsztaty prowadzone były aktywnymi metodami, młodzież uczestniczyła w dyskusjach grupowych, analizowała własne prace. Kolejne zajęcia dotyczyły wychowania fizycznego – ,,Akrobatyka na wesoło - zabawowe formy ćwiczeń zwinnościowo – akrobatycznych” oraz ,,Masa, czyli siła - droga do sprawności na całe życie”. W ostatnich zajęciach warsztatowych odbiorcami byli uczniowie grupy Medical Team. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie wszystkie niezbędne podstawowe zabiegi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, RKO, przenoszenie poszkodowanego, czy też coś bardziej skomplikowanego, jak badanie szczegółowe, które wykonuje się podczas Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – mówi Malwina Nowakowska, uczennica klasy 2d.

Dziękujemy przedstawicielom PWSZ w Koszalinie za atrakcyjne i profesjonalne przekazanie wiadomości i umiejętności, które przyczynią się do wszechstronnego rozwoju uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim.Anna Józiak, Karol Kalina