- Subkultury
Subkultury
sobota, 23 grudzień 2017
Różnorodność jest zawsze twórcza, co potwierdza nie tylko przyroda, a przede wszystkim kultura, dlatego warto poznawać inne systemy wartości, czy religie i uczyć się wobec nich tolerancji. Temu właśnie służy prezentacja subkultur na lekcjach wiedzy o kulturze w kaliskim Liceum prowadzonych przez polonistkę Joannę Mączkowską. Uczniowie „wcielają się” w wybrane przez siebie grupy, najchętniej opisując zwyczaje dzieci kwiatów, czyli hipisów oraz dresiarzy.

Pojawiają się także rastafarianie, którzy propagują życie nie tylko bez wojen, lecz również bez konfliktów zgodnie z zasadą „no stres”. Oczywiście wszystko odbywa się w odpowiednich strojach i z zachowaniem właściwych rytuałów.

Prezentując poszczególne subkultury, wyznawane przez ich członków wartości czy kodeksy, uczniowie poznają je oraz nad nimi dyskutują. W tych rozmowach oddzielają cechy inspirujące, pozytywne, od negatywnych czy mniej wartościowych. Dzięki temu nabierają dystansu do wszystkiego, co może prowadzić do zatracenia siebie w takiej czy innej aktualnie modnej albo skostniałej subkulturze.Joanna Mączkowska