- Z WIZYTĄ W 2 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ
Z WIZYTĄ W 2 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ
sobota, 30 grudzień 2017
W dniu 20 grudnia 2017r. uczniowie klasy 2c o profilu wojskowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pod opieką Andrzeja Kowalewskiego, w ramach planu wspólpracy uczestniczyli w szkoleniu zapoznawczym realizowanym w koszarach 2 Brygady Zmechanizowanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. Uczniom przedstawiono historię 2 Brygady Zmechanizowanej w oparciu o salę tradycji. Jednostka przejęła tradycje oddziałów – jednostek Wojska Polskiego oznaczonych cyfrą 6 oraz 2. Kierownik Klubu Żołnierskiego w Złocieńcu opowiedział o jednostce i zaprezentował polskie mundury wojskowe używane w ubiegłym wieku oraz mundury pustynne.

Żołnierze jednostki kilkakrotnie brali udział w misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Przedstawiono również postać patrona jednostki Józefa Piłsudskiego oraz nawiązano do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości. Uczniowie zostali również zapoznani z historią powstania  i  przeznaczeniem koszar w czasie drugiej wojny światowej.

Następnie w Parku Sprzętu Technicznego zorganizowano punkty nauczania gdzie zaprezentowano sprzęt i uzbrojenie jednostki używane podczas bieżącego szkolenia. Szczególną uwagę uczniów wzbudziła prezentacja karabinu wyborowego "Alex" oraz kryteria, jakie żołnierz musi spełnić, aby obsługiwać ten rodzaj broni. Na koniec licealiści udali się na wieże kominowe znajdujące się na terenie jednostki.

Dziękujemy bardzo Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej pułkownikowi dypl. Arturowi Pikoniowi, jej żołnierzom, opiekunom i instruktorom za wzorową i profesjonalną organizację, zabezpieczenie i przezentację uzbrojenia, wyposażenia, zadań i dziejów jednostki.

 

 

Andrzej Kowalewski