- KALISCY INFORMATYCY Z WIZYTĄ W AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
KALISCY INFORMATYCY Z WIZYTĄ W AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
czwartek, 22 luty 2018
W dniu 19.02.2018r. klasa pierwsza technikum informatycznego w Kaliszu Pomorskim uczestniczyła w Dniu Otwartym Akademii Morskiej w Szczecinie, uczelni, której patronatem objęci są kaliscy Informatycy. Opiekunami uczniów byli pani Barbara Tuziak i pan Andrzej Kowalewski. Program wizyty na uczelni był bardzo bogaty i ciekawy. Uczniowie zapoznali się z bazą dydaktyczną i profilem studiów na Wydziale Nawigacyjnym, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym i Wydziale Transportu.

Na Wydziale Nawigacyjnym zobaczyli symulator nawigacyjno - manewrowy, zapoznali się z nawigacyjnym systemem wspomagania decyzji wykorzystującym mapy elektroniczne z danymi o ruchu i pozycji jednostki.

W Centrum Szkolenia LNG wykorzystującego symulator mieli okazję obsługiwać terminal LNG odwzorowujący terminal gazowy w Świnoujściu. Na symulatorze żeglugi śródlądowej sterowali na mostku kapitańskim jednostkami śródlądowymi (barkami). W laboratorium wirtualnej rzeczywistości doświadczyli używanych obecnie technik przechwytywania ruchu i mapowania człowieka do wirtualnego świata. Zapoznali się również z morskimi radarami nawigacyjnymi.

Na Wydziale Mechanicznym na symulatorze siłowni okrętowej umożliwiono im wirtualne prowadzenie czynności operacyjnych podczas obsługi silnika okrętowego. W laboratorium automatyzacji procesów logistyczno - produkcyjnych przedstawiono uczniom przedsięwzięcia z zakresu autorobotyzacji procesów produkcyjnych oraz wykorzystania systemów wizyjnych. Uczniowie ćwiczyli projektowanie oraz zarządzanie procesem paletyzacji. W odwiedzonym laboratorium działają roboty przemysłowe firmy Kawasaki oraz Epson.

Udział w Dniu Otwartym Akademii Morskiej w Szczecinie przyniósł uczniom kaliskiego Technikum wiele nowych doświadczeń i wrażeń. Umożliwił bliższe zapoznanie się z bazą dydaktyczną i pracowniami, z których w niedalekiej przyszłości w ramach współpracy z Akademią Morską będą korzystać kaliscy Informatycy.

Dziękujemy władzom Uczelni za zaproszenie na Dzień Otwarty oraz jej pracownikom, a szczególnie panu dr inż. Łukaszowi Nozdrzykowskiemu oraz panu dr inż. Grzgorzowi Stempniowi za gościnne przyjęcie, profesjonalne przygotowanie zajęć i prezentacji dla uczniów.


Andrzej Kowalewski