- Licealiści w świecie nauki
Licealiści w świecie nauki
wtorek, 27 luty 2018
W dniu 12 lutego 2018r. piętnaścioro kaliskich Licealistów pod opieką nauczycielki biologii Emilii Grabowskiej – Grządziel uczestniczyło w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”, realizowanego przez Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Było to już drugie, z cyklu projektowych spotkań. Młodzi pasjonaci biologii, uczniowie, którzy realizują lub będą w przyszłości realizować biologię w zakresie rozszerzonym spędzili kilka godzin w profesjonalnie wyposażonym laboratorium Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Pod kierunkiem dr Małgorzaty Krupy-Małeckiej i nauczycielki biologii Emilii Grabowskiej-Grządziel przygotowywali podłoża do hodowli roślinnych kultur in vitro.

Następne zajęcia, tym razem z zakresu biologii rozrodu zwierząt, odbyły się w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska. Wielu interesujących informacji z tej dziedziny przekazali młodzieży prof. Jan Udała i dr Dariusz Gączarzewicz. Wykłady przeplatane były zajęciami praktycznymi, w czasie których młodzież mogła obserwować pod mikroskopem liczne preparaty m.in. jądra buhaja, dzika, komórki jajowe, plemniki różnorodnych zwierząt w tym chomika, szczura, a także człowieka. Uczniowie przypomnieli sobie topografię narządów rozrodczych samca i samicy oraz przebieg spermatogenezy i oogenezy. Kolejnym punktem programu był wykład o pasożytach, w bardzo ciekawy i ekspresyjny sposób przedstawiony przez prof. Bogumiłę Pilarczyk.

„Licealista w świecie nauki” to bezpłatny Program Rozwojowy realizowany przez ZUT w Szczecinie, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegający na przeprowadzeniu zajęć laboratoryjnych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników ich badań naukowych. W tym roku w projekt zaangażowało się 640 licealistów z 21 szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego. Poruszane treści, z pewnością pomogą kaliskim Licealistom w przygotowaniach domatury,a zdobyte umiejętności praktyczne z pewnością przydadzą się na studiach. Kolejny wyjazd zaplanowany jest już niebawem.

Dziękujemy pracownikom naukowym Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za profesjonalne i przystępne przygotowanie zajęć warsztatowych i wykładów dla młodzieży.


Emilia Grabowska-Grządziel