- MOC NAUKOWCÓW W SZCZECINIE
MOC NAUKOWCÓW W SZCZECINIE
wtorek, 27 marzec 2018
Młodzież z kaliskiego Liceum i Technikum o zainteresowaniach naukami matematyczno – przyrodniczymi 16 marca 2018r., pod opieką Katarzyny Witek, Renaty Effenberg – Nawrot i Emilii Grabowskiej – Grządziel, brała udział w zajęciach warsztatowych na MOCY NAUKOWCÓW zorganizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Na wydziale Budownictwa i Architektury, informatycy z klasy pierwszej technikum i fizycy z klasy 2ab, realizujący rozszerzoną fizykę mieli szansę uczestniczyć w zajęciach uczących posługiwania się programem ArchiCAD. Jest to jeden z najlepszych i najchętniej wybieranych programów do projektowania stosowany przez architektów na całym świecie. Podczas godzinnych zajęć – opowiada Weronika Mazur- mogliśmy poznać jego podstawowe funkcje i samodzielnie skonstruować dom. Projekt można było oglądać zarówno w perspektywie 2D jak i 3D. Nie było to najłatwiejsze zadanie, jednakże sprawiło dużo radości i dało ogromną satysfakcję ze swojej pracy. Eksperymentowaliśmy ze światłem tworząc barwny zapis filmowy. Odwiedziliśmy poligon gier przygotowany przez studentów. Własnoręcznie zaprojektowane, wydrukowane na drukarce 3D gry przestrzenne – inaczej mówiąc świat wirtualny w 3D. Zobaczyliśmy jak powstają unikatowe modele architektoniczne: fotele, krzesła, kanapy oraz przedmioty codziennego użytku, które dostosowano do szczególnych potrzeb klienta oraz jaki proces obróbki przechodzą przedmioty z gliny i tworzywa wykorzystywanego w stomatologii. Na wydziale informatycznym,dziekan dr inż. Piotr Piela,przedstawił nam zalety studiowania na tym kierunku i gwarantował, że każdy student już w trakcie nauki ma szansę na dobrze płatną pracę. Natomiast wykład o szpiegowaniu w sieci, uświadomił nam w jaki sposób możemy chronić swoje dane osobowe.W pracowniach informatycznych m.in. sterowaliśmy robotami, których zadaniem było zbieranie kart. Modulowaliśmy dźwiękiem w pomieszczeniu specjalnie do tego zaprojektowanym i wykonanym przez studentów.

W tym czasie siedemnastoosobowa grupa biologiczna pod opieką nauczycielki biologii, mgr Emilii Grabowskiej-Grządziel, brała udział w zajęciach na Wydziałach: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT.

Podczas pierwszych zajęć wykładowych pozaprogramową wiedzą raczyła nas pani dr hab. Anita Kołodziej-Skalska. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat „Znaczenia zwierząt w badaniach biomedycznych” oraz podczas zajęć warsztatowych oznaczali cholesterol w surowicy krwi knura.

Kolejne zajęcia miały charakter ćwiczeniowy. Zajęcia prowadzone były przez panią dr hab. Agnieszkę Tomzę-Marciniak oraz panią mgr Natalię Tarasewicz, które wprowadziły uczestników zajęć w tajniki parazytologii. Mogli oni przy użyciu profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego samodzielnie przeprowadzić obserwacje makroskopowe i mikroskopowe wielu pasożytów zwierząt i człowieka m.in. pierwotniaków, glist, włosieni, tasiemców, tęgoryjców, motylic i wielu innych. Warto nadmienić, iż w czasie tych zajęć naszą grupę osobiście odwiedził Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, chwaląc młodzież za wielkie ich zaangażowanie i ciekawość poznawczą.

Następnie udaliśmy się na wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, gdzie podzieleni na dwie grupy uczestniczyliśmy wymiennie w zajęciach laboratoryjnych. Tym razem poprzez samodzielne przeprowadzenie wielu reakcji chemicznych licealiści ugruntowali wiedzę na temat zjawiska elektroforezy, czyli wędrówki DNA w polu elektrycznym i samodzielnie dokonali izolacji DNA w materiale roślinnym oraz przeprowadzili jego sekwencjonowanie. W świat genetyki młodzież została wprowadzona przez panie: dr hab. Beatę Miśków oraz dr Magdalenę Górską.

Dzięki zajęciom mieliśmy okazję przetestować siebie w roli studenta architektury i informatyki oraz miło i kreatywnie spędzić czas – podkreśliła Weronika. Pani Emilia Grabowska- Grządziel w imieniu całej kaliskiej grupy podziękowała władzom uczelni za zaproszenie i zorganizowanie atrakcyjnych zajęć, stworzenie możliwości młodym badaczom wykonania eksperymentów.


Emilia Grabowska – Grządziel, Weronika Mazur