- Spotkanie z podróżnikiem
Spotkanie z podróżnikiem
czwartek, 05 kwiecień 2018
W dniu 23 marca 2018r. w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim, odbyło się spotkanie z podróżnikiem, filmowcem, religioznawcą i filozofem Mariuszem Kurcem. W zajęciach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Annę Józiak - pedagoga szkolnego, przy współpracy z wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim Dorotą Ławniczak oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.

,,Człowiek w drodze – własne świadectwo” - to program Mariusza Kurca – człowieka obdarzonego wielką charyzmą, który ze swoim przekazem bezbłędnie trafił do młodzieży. Bazując na własnych życiowych doświadczeniach, przedstawił problem uzależnień, ich zdrowotne i społeczne skutki oraz walkę z nimi. Prowadzone przez niego spotkanie było elementem działań w zakresie profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej.

Mariusz Kurc to człowiek, który od 22 lat podróżuje przez wiele krajów na wszystkich kontynentach. Odwiedził między innymi Australię, Indie, Chiny, Afganistan, Indonezję, Kambodżę, Egipt, Wietnam, Tajlandię i Pakistan. Podczas podróży filmuje życie codzienne napotkanych ludzi oraz sytuacje jakie tworzą. Zwraca uwagę na łączące ich więzi, na lokalne zwyczaje , na ich radości i smutki, które często wynikają z sytuacji politycznej i gospodarczej krajów, w których żyją. Bada ich religię i wierzenia, interesuje się ich kulturą oraz poszukuje uniwersalnych wartości , które są wspólne dla wszystkich kultur. Mariusz Kurc podczas licznych podróży przeżył wiele przygód, doświadczył niezapomnianych wrażeń i zdobył nowe doświadczenia.

Podróżnik zaprezentował kilka swoich filmów z Azji i Afryki. Filmy pokazywały egzotyczne kultury i obyczaje, unikalne obrazy przyrody, świat fauny oraz codzienność zwykłych ludzi. Udział w spotkaniu pozwolił uczniom zrozumieć, że w życiu ważna jest wiara w siebie, stawianie sobie celów i ich realizacja. Prezentacje filmowe i opowieści Mariusza Kurca były bardzo ciekawe i inspirujące, wzbudziły duże zainteresowanie i uznanie publiczności.


Daria Makowska