- Zajęcia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
Zajęcia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
czwartek, 05 kwiecień 2018
W dniu 23 marca 2018 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pod opieką Anny Józiak i Emilii Grabowskiej - Grządziel udała się na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Zajęcia odbywały się w ramach współpracy z uczelnią, w laboratoriach PUM. Uczestniczyli w nich uczniowie, którzy swoją przyszłość wiążą z wyborem studiów związanych z medycyną.

Podczas zajęć młodzież miała możliwość skorzystania z profesjonalnego wyposażenia laboratoryjnego, dzięki czemu zwiększyła swoje umiejętności i poszerzyła wiedzę z zakresu chemii doświadczalnej. Pod opieką wykładowczyń PUM, dr n. chem. Małgorzaty Stańczyk-Dunaj oraz dr n. med. Katarzyny Jakubowskiej, uczniowie przeprowadzali doświadczenia m.in. reakcję zobojętnienia, miareczkowanie, sączenie i tworzenie różnego rodzaju osadów i roztworów. Poznali znaczenie metody analizy miareczkowej oraz zapoznali się z najczęściej popełnianymi błędami w jej praktycznym zastosowaniu. Zajęcia miały charakter praktyczny, młodzież samodzielnie poznawała tajniki chemii.

Wyjazd był bardzo udany. Dzięki zajęciom na PUM i możliwości zapoznania się z bazą uczelni wielu uczniów utwierdziło się w decyzji o kontynuowaniu nauki na kierunkach medycznych.

Dziękujemy pani Emilii Grabowskiej - Grządziel oraz pani Annie Józiak, za zorganizowanie wyjazdu, oraz panu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, Maciejowi Rydzewskiemu, za wsparcie i umożliwienie nam rozwoju pasji i zainteresowań. Szczególne podziękowania kierujemy do wykładowców i władz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego za profesjonalne przygotowanie zajęć oraz wolę kontynuacji patronatu nad klasami medyczno – politechnicznymi i efektywnej współpracy z kaliskim Liceum.


Maria Wiewiórkowska, klasa 1a