- Ćwiczenia ratownicze MEDYK 2018
Ćwiczenia ratownicze MEDYK 2018
wtorek, 08 maj 2018
Dnia 26 kwietnia 2018 r. niedaleko Oleszna odbyły się ćwiczenia ratownicze pod nazwą MEDYK 2018, zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną w Drawsku Pomorskim, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Szczecinie, Wojskową Straż Pożarną, Ochotnicze Straże Pożarne z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z powiatu drawskiego oraz Nadleśnictwo Drawsko. Wzięła w nich udział w charakterze pozorantów młodzież z kaliskiego Liceum, z grupy Medical Team Kalisz Pomorski, pod opieką Karola Kaliny.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie działań ratowniczych podczas wypadku masowego z udziałem autobusu z dziećmi i pojazdu wojskowego z sześcioma żołnierzami. Wzięło w nich udział łącznie 52 pozorantów z grup medycznych, w tym dwóch z Kalisza Pomorskiego – Medical Team ZSP Kalisz Pomorski oraz Medical Group SP Kalisz Pomorski. Podczas trwających manewrów funkcjonariusze służb mundurowych i ratowniczych zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz zastosowali system TRIAGE polegający na umożliwieniu służbom medycznym segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania.

Ćwiczenia ratownicze MEDYK 2018 były dużym przeżyciem dla członków grupy medycznej Medical Team ZSP Kalisz Pomorski i kolejnym ciekawym doświadczeniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zaś dla członkiń z nowo powstałej grupy Medical Group SP Kalisz Pomorski pierwszym poważnym sprawdzianem w tym zakresie.

Bardzo dziękujemy panu Michałowi Walkiewiczowi, kapitanowi Andrzejowi Podolakowi Zastępcy Komendanta oraz Komendantowi PSP Drawsko Pomorskie młodszemu brygadierowi Pawłowi Dymeckiemu za zaproszenie i możliwość udziału w ćwiczeniach.


Karol Kalina