- WARSZTATY HISTORYCZNE W IZBIE PAMIĘCI
WARSZTATY HISTORYCZNE W IZBIE PAMIĘCI
wtorek, 08 maj 2018
W dniu 25 kwietnia 2018r. w pracowni historycznej – izbie pamięci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyły się warsztaty w ramach projektu „Nasza Mała Ojczyzna”, realizowanego przez uczniów pod opieką nauczyciela historii i dyrektora szkoły Macieja Rydzewskiego oraz pana Wiesława Piotrowskiego, pasjonata historii regionalnej i poszukiwacza oraz kolekcjonera pamiątek z przeszłości.

Podczas spotkania pan Wiesław Piotrowski zaszczepił uczniom swoją pasję odkrywcy historii. Zapoznał ich z metodami pozyskiwania pamiątek. Podkreślił, że należy wobec nich, a szczególnie osób starszych odnosić się z szacunkiem i zadbać o zachowanie nie tylko dziedzictwa materialnego, ale przede wszystkim wspomnień i relacji ludzi, którzy przeżyli drugą wojnę światową, a później zagospodarowywali Pomorze Zachodnie, dla przyszłych pokoleń.

Uczniowie zapoznali się także z mundurem żołnierza polskiego z okresu drugiej wojny światowej oraz eksponatami przywiezionymi przez pana Wiesława Piotrowskiego. Jak powiedział pasjonat historii: „Jeżeli znajdziecie nawet rzecz wydawałoby się mało wartościową ważne jest to, że jest przez was odkryta, ma swoją „duszę” i wyjątkową historię. Dlatego historią nie wolno handlować, a trzeba ją pozostawić dla innych”.

Podczas pierwszego spotkania młodzież miała okazję do bliskiego kontaktu z historią. Uczniowie zostali zapoznani z planem działań i harmonogramem projektu. Pod kierunkiem dyrektora Macieja Rydzewskiego oraz pasjonatów historii, kolekcjonerów i rekonstruktorów Wiesława Piotrowskiego i Marka Piłaszewicza młodzież przygotuje w czerwcu 2018r. historyczną grę miejską – „Śladami polskich mieszkańców Kalisza Pomorskiego”, która wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dziękujemy za wsparcie finansowe Urzędowi Miasta Kalisz Pomorski, bez którego realizacja projektu „Nasza Mała Ojczyzna” nie byłby możliwa.


Maciej Rydzewski