- O demokracji w Szczecinie
O demokracji w Szczecinie
czwartek, 24 maj 2018
Refleksje na temat demokracji, wolności i swobód obywatelskich, a także rozmowy o prawach i obowiązkach młodych obywateli były tematem spotkania pt.,,Demokracja w praktyce”, w którym w dniu 15 maja 2018 r. uczestniczyła w Szczecinie, w Operze na Zamku młodzież z klasy 1d, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pod opieką nauczycielek wiedzy o społeczeństwie – Katarzyny Drab i Barbary Tuziak.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu ,,Demokracja w praktyce” zainicjowanego przez Pana Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu wzięli udział goście - pani Dorota Korczyńska – działaczka społeczna, urzędnik samorządowy, pan Jacek Jekiel – Dyrektor Opery na Zamku oraz Małgorzata Ludwiczek – Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży – organizator spotkania.

Pan Dyrektor Jekiel przedstawił swoje refleksje na temat konieczności angażowania się w działania mające znaczenie na skalę globalną, podkreślał tez znaczenie swobody przemieszczania się, słuchania dowolnej muzyki, wyrażania swoich poglądów, co w przeszłości nie było tak oczywiste. Jednocześnie podkreślał, że warto korzystać z możliwości wolności w sztuce słuchając muzyki takiej jak nam się podoba i korzystając z oferty kulturalnej, która jest dostępna dla każdego chętnego. Przy okazji zaprosił młodzież do przybycia na współorganizowany przez Operę bezpłatny koncert w Pałacu w Siemczynie, który odbędzie się w dniu 7 lipca, o godz. 20.30.

Pani Dorota Korczyńska zachęcała natomiast młodzież do aktywnej działalności w miejscowych organizacjach pozarządowych – stowarzyszeniach i fundacjach oraz brania spraw w swoje ręce – wyrażając swoją opinię choćby poprzez samorząd uczniowski.

Młodzież miała okazję wziąć udział w ćwiczeniach w ramach warsztatów ,,Konstytucja w moim życiu”, których scenariusz powstał przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Była to okazja do refleksji i zastanowienia się nad praktycznymi aspektami praw i wolności oraz odniesienia się do zapisów Konstytucji RP.

Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Sekretariatowi ds. Młodzieży oraz Dyrektorowi Opery na Zamku za umożliwienie kaliskim Licealistom udziału w cyklu ,,Demokracja w praktyce” oraz bardzo ciekawych zajęciach.