- ERASMUS+ W ZSP W KALISZU POMORSKIM
ERASMUS+ W ZSP W KALISZU POMORSKIM
środa, 19 wrzesień 2018
Pod koniec sierpnia 2018 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+, program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, wymiany młodzieży i sportu, ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół.
Wśród wniosków, które zostały zatwierdzone i uzyskały dofinansowanie znalazł się projekt wymiany młodzieży pt. „Be aware for your future”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, jako szkołę koordynującą, w latach 2018 – 2020 we współpracy ze szkołami z Litwy, Łotwy, Włoch i Turcji.
Głównym tematem projektu jest pierwsza pomoc przedmedyczna oraz aktywności związane z poznaniem zwyczajów, kultury i ciekawostek krajów partnerskich, zajęcia z języka angielskiego, spotkania z organizacjami działającymi w obszarze ratownictwa, realizowane podczas wyjazdów młodzieży oraz z wykorzystaniem komunikacji przez Internet.
Koordynatorem i autorką projektu jest pani Anna Arcimowicz oraz nauczyciele ZSP w Kaliszu Pomorskim. Szczególną rolę w jego realizacji będzie odgrywał pan Karol Kalina, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pierwszej pomocy oraz opiekun działającej w szkole grupy Medical Team.

Maciej Rydzewski