- Okna na historię z kaliskiego Liceum
Okna na historię z kaliskiego Liceum
niedziela, 07 październik 2018
Co można powiedzieć o bogatej historii Kalisza Pomorskiego w 45 minut? I przy tym zachęcić, a nie zniechęcić słuchaczy? Jeśli akurat znajdujemy się w Czerwonej Szkole wystarczy wyjrzeć przez jej okna.
- Najpierw wyjaśnimy przesłanie herbu umieszczonego na Ratuszu, ponieważ od 1303 roku gdy Kalisz Pomorski otrzymał prawa miejskie nie straciło ono na aktualności – stwierdził Bogumił Kurylczyk, opowiadając licealistom o dziejach naszego regionu na prowadzonym przez Joannę Mączkowską przedmiocie wiedza o kulturze.
Akurat z okien sal znajdujących się od frontu Czerwonej Szkoły doskonale widać wielki herb miasta, a na nim orła lecącego nad biegnącym zającem. Pierwszy w heraldyce symbolizuje siłę, drugi spryt i mądrość. Razem są symbolem siły mądrości, co wyraża łacińska sentencja: „plus ratio quam vis”, czyli „rozum zwycięża siłę”. Zatem licealiści patrząc na kaliski herb dodatkowo motywują się do nauki, by dzięki zdobywanej wiedzy pokonywać wszelkie trudności.
Z kolei najlepszym świadectwem europejskiego dziedzictwa Kalisza Pomorskiego są dzieje gmachu Czerwonej Szkoły, służącej edukacji od 1901 r. do dzisiaj. Pieniądze na jej budowę przekazało pruskie ministerstwo oświaty w Berlinie w odpowiedzi na zbiorową petycję mieszkańców w sprawie konieczności poprawy warunków nauki ich dzieci, ponieważ przedtem ponad 800 uczniów miało do dyspozycji zaledwie cztery sale lekcyjne.
Z okien klas usytuowanych od strony podwórka Czerwonej Szkoły, zamienionego obecnie w „Inteligentny ogród”, widać natomiast fragment średniowiecznej fosy. Obniżone podwórze szkolne jest właśnie reliktem po fosie łączącej wieki temu jezioro Bobrowo (wówczas jedno) z rozlewiskami rzeki Drawicy za Pałacem i opływającej warowne mury miasta od strony południowej, gdzie stała Brama Recka.
Przed upływem tej jednej lekcji zdołano jeszcze porozmawiać na temat słynnego kaliskiego koła szlifierskiego (Schleifstein) o którym krążyło tak wiele legend. Patrząc na jego replikę ustawioną przy Ratuszu, i też widoczną z okien części klas Czerwonej Szkoły, trzeba wiedzieć, iż służyło ono w historycznej przenośni do szlifowania charakterów, co prowadziło do przemiany osób krnąbrnych i nieokrzesanych w ich pozytywne przeciwieństwo. Zatem i kaliski herb, i kaliskie koło szlifierskie wciąż przypominają nam o tym, że w życiu liczy się przede wszystkim wiedza.