- CENNE ODKRYCIE PODCZAS REMONTU KALISKIEJ PLEBANII
CENNE ODKRYCIE PODCZAS REMONTU KALISKIEJ PLEBANII
poniedziałek, 08 październik 2018
Do izby pamięci znajdującej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim trafił we wrześniu 2018 r. cenny eksponat. Jest to znaleziona podczas remontu dachu kaliskiej plebanii księga z zapiskami pastora Borchardta. Ten bezcenny dla historii miasta artefakt przekazał proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski Kazimierz Serafin.
Księga zawiera prowadzone w porządku chronologicznym zapiski pastora z lat 1903 – 1927, dotyczące m.in. pogrzebów, ślubów, chrztów, świąt kościelnych, współpracy z parafianami. Została znaleziona przez robotników remontujących dach plebanii na jednej z belek. To niezwykle cenny zbiór informacji dotyczący nie tylko funkcjonowania kaliskiej parafii, ale też historii miasta. Obecnie jej badaniem i tłumaczeniem zajmuje się pasjonat kaliskiej historii Bogumił Kurylczyk, od wielu lat współpracujący z ZSP w Kaliszu Pomorskim. Z pewnością ten cenny dokument pozwoli na odkrycie wielu nowych i ciekawych faktów z dziejów Kalisza Pomorskiego pierwszej ćwierci XX wieku.
Pragniemy podziękować proboszczowi Kazimierzowi Serafinowi za przekazanie księgi do izby pamięci. ,br>
Maciej Rydzewski