- ROZTAŃCZONE ŚWIĘTO EDUKACJI
ROZTAŃCZONE ŚWIĘTO EDUKACJI
piątek, 19 październik 2018
W słoneczny ranek 11 października 2018 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz zaproszonych gości.
Święto edukacji było okazją do złożenia życzeń i gratulacji dla grona pedagogicznego i uczniów przez przedstawicieli władz samorządowych: etatowego członka Zarządu Powiatu Drawskiego Janusza Garbacza, burmistrza Kalisza Pomorskiego Michała Hypkiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Pawła Kulbackiego.
Dyrektor kaliskiego Liceum i Technikum Maciej Rydzewski podziękował organowi prowadzącemu oraz instytucjom współpracującym ze szkołą za tę współpracę i zrozumienie potrzeb młodzieży. Podkreślił również wkład pracy nauczycieli w sukcesy uczniów, ich wychowanie i edukację, a także znaczenie wykształcenia młodego pokolenia w życiu oraz dla przyszłości naszej Ojczyzny. Nie byłoby to możliwe bez współdziałania z rodzicami oraz bez zaangażowania pracowników obsługi i administracji.
Szczególne gratulacje Maciej Rydzewski złożył nauczycielce języka polskiego Aleksandrze Radeckiej, która znalazła się w gronie najlepszych nauczycieli w Polsce, otrzymując nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Apel był też okazją do przedstawienia przez Dyrektora nowej przewodniczącej Rady Rodziców – Elwiry Ponieckiej oraz nowych władz Samorządu Uczniowskiego z Zuzanną Jedynowicz na czele. Dyrektor podziękował też ustępującemu Samorządowi i jego przewodniczącej Oliwii Kanabaj. Ponadto podsumował zmagania Ligi Klas w roku szkolnym 2017/2018, w których zwyciężyły ex aequo klasy 2b/2d i 3b/3d.
Nastąpiła także prezentacja najlepszych uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów: Michaliny Romanowskiej i Weroniki Mazur oraz stypendia Starosty Drawskiego – łącznie 15 osób. Gratulacje tak wyróżnionej młodzieży złożył Dyrektor Szkoły i Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego.
Kolejny akord uroczystości stanowiło wręczenie przez uczniów kwiatów w geście podziękowania nauczycielom i zaproszonym gościom. Po czym zaprezentowano wiązankę piosenek przygotowanych przez wokalistki z grupy teatralnej Klepsydra: Wiktorię Spieler i Darię Milczach. W rytm tej muzyki młodzież uczestnicząca w apelu rozpoczęła spontaniczny taniec, którym kaliscy licealiści zakończyli obchody Dnia KEN.
Koordynatorką uroczystości była nauczycielka języka polskiego Joanna Mączkowska. Apel prowadziły Julia Enders i Wiktoria Spieler. Malwina i Karolina Cybulskie zajęły się akustyką. Nad stroną techniczną czuwały klasy pierwsze wraz z wychowawcami. O ceremoniał zadbał nauczyciel przysposobienia policyjnego Krzysztof Wójciak.

(ZSP)