- Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu Pomorskim
Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu Pomorskim
piątek, 26 październik 2018
Dnia 17 października 2018 r. przed Urzędem Miejskim w Kaliszu Pomorskim Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał Hypki oraz Przewodniczący Rady Miasta Paweł Kulbacki w obecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim Macieja Rydzewskiego przekazali rowery dla Rowerowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Opiekunem ROPR-u w Kaliszu Pomorskim jest Instruktor Pierwszej Pomocy i Ratownik KPP, nauczyciel ZSP w Kaliszu Pomorskim Karol Kalina, który wraz z młodzieżą utworzył na bazie grupy medycznej Medical Team ZSP Kalisz Pomorski Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, działające na terenie Gminy Kalisz Pomorski.
Projekt utworzenia ROPR-u zainicjowały wolontariuszki z grupy MT Kalisz Pomorski – Wiktoria Bagrowska, Natalia Kopczyk i Aleksandra Kowalczyk. Uczennice wraz z opiekunem ROPR-u będą pełnić dyżury na ulicach Kalisza Pomorskiego w ramach Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Będą zabezpieczać imprezy sportowe i masowe we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną, a także rajdy rowerowe oraz pomagać w ich organizacji w ramach wolontariatu.
Już niedługo na ulicach Kalisza Pomorskiego pojawią się patrole ROPR-u, które z pewnością przyczynia się do zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.
Inicjatywa młodzieży nie byłaby możliwa do zrealizowania bez pomocy Burmistrza Kalisza Pomorskiego Michała Hypkiego, któremu serdecznie dziękujemy za sfinansowanie zakupu profesjonalnych rowerów dla ratowników – wolontariuszy z kaliskiego Liceum.

Karol Kalina