- CZERWONA SZKOŁA BIAŁO  CZERWONA
CZERWONA SZKOŁA BIAŁO  CZERWONA
czwartek, 15 listopad 2018
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Zgodnie z tą konfucjańską maksymą przygotowania do obchodów jubileuszu Stulecia Niepodległości uczniowie ZSP w Kaliszu Pomorskim rozpoczęli z dużym wyprzedzeniem. Wszystkie elementy dekoracyjne, jakie w tych świątecznych dniach pojawiły się w szkole i w internatach, uczniowie wykonali własnoręcznie pod opieką wychowawców i nauczycieli. Przygotowanie wystroju patriotycznego koordynowała kierownik internatu Jadwiga Czerniga.
Wieczorne zajęcia artystyczne w internatach były doskonałą okazją do przybliżenia drogi narodu polskiego do odzyskania niepodległości. Barwy narodowe, godło, flaga, bohaterowie narodowi, którzy nieodłącznie związani są z historią tego okresu, pojawiły się na wystawie, na okolicznościowych gazetkach, a nawet na kotylionach. Pokazując w ten sposób drogę do niepodległości, jesteśmy przekonani, że tradycja niepodległościowa na stałe wpisze się w świadomość naszych uczniów. Wierzymy, że będą oni dobrymi spadkobiercami idei wolnej Ojczyzny i w przyszłości przekażą tę idę następnym pokoleniom.

(ZSP)