- II Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy pod patronatem Starosty Drawskiego
II Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy pod patronatem Starosty Drawskiego
sobota, 17 listopad 2018
Dnia 15 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyła się II edycja Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy pod patronatem Starosty Drawskiego.
W zawodach wzięło udział 8 zespołów z trzech szkół Powiatu Drawskiego. W kategorii Szkół Podstawowych do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn z Kalisza Pomorskiego, Drawska Pomorskiego i Złocieńca, natomiast w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych z Kalisza Pomorskiego i Drawska Pomorskiego. Rywalizacja zarówno w jednej jak i drugiej kategorii była bardzo zacięta.
W pierwszym etapie zespoły musiały sobie poradzić z testem wiedzy, który zawierał 30 pytań z pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkoły podstawowej i 30 pytań z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych.
Po ogłoszeniu wyników testów uczestników czekały największe emocje w zadaniach praktycznych. Uczniowie ze szkół podstawowych ratowali osobę potrąconą przez tramwaj w wyniku czego doszło do amputacji kończyny dolnej i zatrzymania akcji serca. Licealiści musieli udzielali pomocy przechodniowi potrąconemu przez samochód, którego największym i niebezpiecznym urazem był wyciek płynu rdzeniowo-mózgowego z ucha.

Wyniki klasyfikacji generalnej przedstawiają się następująco:

I. Kategoria szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim A – I miejsce
Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim B – II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim – III miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Złocieńcu – IV miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim – V miejsce

II. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

ZSP w Drawsku Pomorskim – I miejsce
ZSP w Kaliszu Pomorskim A – II miejsce
ZSP w Kaliszu Pomorskim – III miejsce


Liceum w Kaliszu Pomorskim reprezentowały następujące osoby: Wiktoria Bagrowska, Natalia Kopczyk, Aleksandra Kowalczyk, Dariusz Ostrowski (II miejsce), oraz Malwina Nowakowska, Aleksandra Ramza, Karolina Budnicka, Michał Panowicz (III miejsce).
Warto zaznaczyć, że nasi uczniowie reprezentują grupę medyczną Medical Team ZSP Kalisz Pomorski i są trenowani przez Instruktora Pierwszej Pomocy oraz Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Karola Kalinę.
Ogromny sukces osiągnęły również dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim, które zajęły odpowiednio I i II miejsce reprezentując młodzieżową grupę medyczną Medical Group SP Kalisz Pomorski w składzie: Zosia Stąporek, Amelia Głuchowska, Oliwia Nowak, Kinga Furman, Kinga Janicka, Aleksandra Serdak, Paulina Klimczak, Otylia Misiura. Trenerem i opiekunem Medical Group SP Kalisz Pomorski jest Karol Kalina.
Serdeczne podziękowania należą się komisji sędziowskiej za rzetelną i fachową ocenę poszczególnych zadań zadania. Komisję stanowili: Jadwiga Czerniga – kierownik internatu ZSP Kalisz Pomorski i dyplomowana Pielęgniarka, Wiesław Kulbacki – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim oraz Ratownik w Wojskowej Straży Pożarnej w Cybowie, mł. asp. Krzysztof Mickun z Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
Dziękujemy także obecnemu podczas Olimpiady Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. mgr inż. Pawłowi Dymeckiemu za pomoc w organizacji imprezy oraz promowaniu i propagowaniu akcji związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, a także dyrektorowi ZSP Kalisz Pomorski Maciejowi Rydzewskiemu za wsparcie i możliwość rozwoju.
Głównym organizatorem Olimpiady był Medical Team Kalisz Pomorski pod kierunkiem Karola Kaliny. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie powiatu drawskiego oraz przygotowanie młodzieży do zawodu Ratownika Medycznego”, dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Drawskiego. Dziękujemy również Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu za objęcie patronatu nad II Powiatową Olimpiadą Pierwszej Pomocy.

Zapraszamy za rok na III edycję Olimpiady Pierwszej Pomocy!

Karol Kalina