- O cyberbezpieczeństwie w Wałczu
O cyberbezpieczeństwie w Wałczu
poniedziałek, 03 grudzień 2018
Dnia 28 listopada 2018 r. dwie klasy maturalne o profilu wojskowym i policyjno – prawnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, pod opieką wychowawców Karola Kaliny i Sebastiana Statecznego wzięły udział w konferencji pod nazwą „Praktyczny wymiar informatyki – cyberbezpieczeństwo, programowanie, produkcja, zastosowanie IT na współczesnym polu walki”, zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu, uczelnię blisko współpracującą ze szkołą.
Konferencja została podzielona na dwie części, teoretyczną i praktyczną. W pierwszej wykładowcy PWSZ oraz żołnierze mający na co dzień styczność z programowaniem i praktycznym zastosowaniami IT przybliżyli młodzieży wiele ciekawych tematów, np. „Cyberbezpieczeństwo w XXI wieku” czy „Zastosowanie technologii IT na współczesnym polu walki”.
Po interesujących prelekcjach w Centralnym Ośrodku Sportu uczniowie wraz z opiekunami pojechali do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na udział zajęcia praktyczne. Brali udział w ćwiczeniach w pracowniach, a także mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy w laboratoriach PWSZ. Zobaczyli jak wygląda atak na sieć komputerową czy przechwytywanie obrazów i dźwięków w wirtualnej rzeczywistości.
Wizyta na uczelni była również okazją do zapoznania się z ofertą studiów, jaką oferuje PWSZ w Wałczu na nowy rok akademicki 2019/2020.
Dziękujemy serdecznie dr Dariuszowi Skalskiemu, rektorowi PWSZ w Wałczu za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w bardzo interesującej i rozwijającej zainteresowania młodzieży, konferencji naukowej.

Karol Kalina