- Pracowity miesiąc uczniów technikum informatycznego
Pracowity miesiąc uczniów technikum informatycznego
poniedziałek, 24 grudzień 2018
Grudzień 2018 r. był pracowitym miesiącem dla uczniów klasy drugiej technikum informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. Dwukrotnie odbyli cykl zajęć na uczelniach wyższych w ramach projektu z Kontraktu Samorządowego, realizowanego przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu drawskiego: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. W dniach od 5 do 6.12.2018r. uczestniczyli w zajęciach na Akademii Morskiej w Szczecinie. Natomiast w dniach od 12 do 14.12.2018r. realizowali zajęcia wyjazdowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.
Podczas zajęć w Instytucie Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie uczniowie poznawali język programowania JAVA w oparciu o platformę programistyczną Eclipse. Tworzyli zaawansowane konstrukcje graficzne 3D w programie Blender. Zajęcia prowadzone były przez Zastępcę Dyrektora Instytutu, dr inż. Łukasza Nozdrzykowskiego. Po zajęciach uczniowie zdali trudne egzaminy i uzyskali certyfikaty potwierdzające umiejętność pracy w programie JAVA oraz Blender. Opiekę nad młodzieżą sprawowały kierownik internatu Jadwiga Czerniga oraz Renata Effenberg- Nawrot.
Trzy dni wytężonej pracy w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu upłynęły uczniom przede wszystkim na programowaniu robotów i urządzeń technologicznych CNC w zintegrowanych systemach wytwarzania CAD/CAM oraz modelowaniu bryłowym i powierzchniowym. Doskonalili też umiejętności obliczeń inżynierskich CAD/CAE. Zajęcia prowadzone były przez Dyrektora Instytutu dr inż. Mariusza Wojtalika oraz dr inż. Wojciecha Musiała. Po wytężonej pracy umysłowej młodzież mogła wypoczywać w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu i skorzystać z zaplecza sportowego. Opiekunami młodzieży były Izabella Chojnacka i Jadwiga Czerniga.
Dziękujemy wykładowcom dr inż. Łukaszowi Nozdrzykowskiemu, dr inż. Mariuszowi Wojtalikowi oraz dr inż. Wojciechowi Musiałowi za wysoki poziom merytoryczny i bardzo dobre przygotowanie zajęć oraz opiekunkom młodzieży z ZSP w Kaliszu Pomorskim. Gratulujemy uczniom z klasy 2ti, którzy z sukcesem ukończyli kursy programowania w języku JAVA i modelowania 3D w programie Blender. Przed nimi kolejne wyjazdy na wyższe uczelnie, a w niedalekiej przyszłości kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji „Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych”.

(ZSP)