- Licealistki w świecie nauki
Licealistki w świecie nauki
poniedziałek, 25 luty 2019
W dniu 15 lutego 2019 roku w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja siódmej edycji projektu „Licealista w świecie nauki”. Po raz kolejny biorą w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. W rozpoczęciu zajęć wzięła udział siedmioosobowa grupa licealistek pod opieką Emilii Grabowskiej – Grządziel, nauczycielki biologii.
Jest to bezpłatny program rozwojowy realizowany przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podejmujący się organizacji cyklu praktycznych warsztatów naukowych opartych na nowoczesnych metodach badawczych.
W tej edycji uczestniczą uczniowie ZSP w Kaliszu Pomorskim z klasy pierwszej i drugiej o profilu medyczno-politechnicznym. Przez najbliższe tygodnie trzydziestoosobowa grupa licealistów, pod okiem nauczycieli akademickich oraz nauczycielki biologii, Emilii Grabowskiej-Grządziel realizować będzie dwa projekty badawcze: „Biologiczny i patologiczny skład płynów ustrojowych” oraz „Mikroorganizmy wokół nas”. Przeprowadzą badania naukowe, a ich wyniki zaprezentują na konferencji, w obecności ponad 600 młodych naukowców, z kilkunastu szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego.

Emilia Grabowska-Grządziel