- LITERATURA ANGOLOJĘZYCZNA W ORYGINALE
LITERATURA ANGOLOJĘZYCZNA W ORYGINALE
czwartek, 28 marzec 2019
Pierwszy dzień wiosny 21 marca 2019r. upłynął w ZSP w Kaliszu Pomorskim pod znakiem języka angielskiego. Odbył się II Szkolny Konkurs Głośnego Czytania Literatury Anglojęzycznej w Oryginale. Organizatorką konkursu jest nauczycielka języka angielskiego Izabella Chojnacka.
Idea przyświecająca konkursowi to propagowanie wśród uczniów czytelnictwa literatury anglojęzycznej w oryginale, które będąc przyjemnością, pomaga również w rozwijaniu kompetencji językowych. W konkursie wzięli udział uczniowie klas dwujęzycznych oraz grup z rozszerzonym językiem angielskim: Mateo Coseart, Wiktoria Kujawska, Daria Wojtysiak, Kacper Woźniak, Paulina Ławniczak, Weronika Mazur i Wiktoria Rakowska. Zaprezentowali oni fragmenty prozy i poezji anglojęzycznej przed audytorium składającym się z zaproszonych zaprzyjaźnionych osób.
Uczestników konkursu oceniały nauczycielki języka angielskiego: Magdalena Łojek, Agnieszka Kubat i Izabella Chojnacka. Pod uwagę brane były wymowa, intonacja i interpretacja, gdyż zadaniem uczestników było rozbawienie, wzruszenie lub utrzymanie w napięciu słuchaczy. Za najlepsze uznane zostały wystąpienia Wiktorii Rakowskiej z klasy 3a – która zajęła miejsce I, Weroniki Mazur również z klasy 3a, która zajęła II miejsce oraz Darii Wojtysiak z klasy 2b, zdobywczyni III miejsca.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i podzielenie się z innymi wybranymi przez siebie tekstami. Radzie Rodziców i wydawnictwu Macmillan dziękujemy zaś za ufundowanie nagród.

Izabella Chojnacka