- WIZYTA DOWÓDCY 12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
WIZYTA DOWÓDCY 12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
sobota, 30 marzec 2019
W dniu 27 marca 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim na zaproszenie Dyrektora Macieja Rydzewskiego gościł Dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow. Wraz z Szefem Sekcji Komunikacji Społecznej mjr Małgorzatą Krywniak i żołnierzami jednostki spotkali się z uczniami klas wojskowych i klasą policyjną.
Spotkanie rozpoczęło się w auli szkolnej, gdzie płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow opowiedział młodzieży o swojej służbie w lotnictwie wojskowym. Odpowiadał też na liczne pytania uczniów. Nastąpiła również wymiana upominków z okazji wizyty – Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski oraz kolekcjoner pamiątek historycznych Wiesław Piotrowski wręczyli Panu Pułkownikowi pamiątkową tablicę ze zdjęciami z uroczystości, która miała miejsce na lotnisku w Mirosławcu w 1975r. Szkoła otrzymała oryginalny kombinezon lotniczy używany przez dowódcę 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Następnie żołnierze przeprowadzili szkolenie uczniów na temat zagrożeń jakie niesie za sobą wykonywanie lotów dronami.
W tym czasie płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow został oprowadzony przez dyrektora po szkole. Zwiedził także izbę pamięci znajdującą się w ZSP w Kaliszu Pomorskim. Kolejnym punktem wizyty był pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy 1c o profilu wojskowym, przygotowany pod kierunkiem mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego. Pan Pułkownik podziękował młodzieży za prezentację wyszkolenia i udzielił cennych porad dotyczących musztry zespołowej i indywidulanej żołnierza.
Spotkanie z dowódcą 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbyło się w ramach współpracy jednostki ze szkołą, która jest bardzo ważnym elementem szkolenia uczniów klas wojskowych. Dziękujemy płk dypl. pil. Łukaszowi Andrzejewskiemu – Popow za przyjęcie zaproszenia i spotkanie z młodzieżą, które z pewnością zachęciło wielu uczniów do starania się w przyszłości o przyjęcie do służby w lotnictwie, a szczególnie w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Maciej Rydzewski