- Tydzień bez przemocy w ZSP w Kaliszu Pomorskim
Tydzień bez przemocy w ZSP w Kaliszu Pomorskim
piątek, 05 kwiecień 2019
W dniach od 25 do 29.03.2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim miały miejsce działania w ramach ,,Tygodnia bez przemocy”, w których udział wzięli uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Celem prowadzonych działań było propagowanie przedsięwzięć związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, podnoszenie świadomości młodzieży na ten temat, promowanie wartości rodziny oraz wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów bez agresji.
W związku z „Tygodniem bez przemocy” młodzież samodzielnie przygotowała liczne inicjatywy zachęcające uczniów do przemyśleń i refleksji. Wśród zorganizowanych działań profilaktycznych znalazły się zajęcia warsztatowe dla uczniów, happening przeciwko przemocy, akcja ,,Free Hugs”, rozdawanie jabłek z sekwencjami promującymi życie bez agresji, recytacja wiersza, prezentacja nagranego przez uczniów filmu na temat przemocy rówieśniczej, przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole oraz dokonanie jej analizy. Pojawiła się także muzyka klasyczna w radiowęźle oraz dokonano zbiórki pieniędzy na Domu Samotnej Matki.
Przygotowane zostały przez uczniów ulotki, plakaty oraz porozwieszane zostały hasła promujące życie bez przemocy. W każdej klasie na lekcjach wychowawczych uczniowie rozmawiali na temat zagrożeń, jakie niesie agresja. Młodzież szukała odpowiedzi na pytania jak można sobie poradzić z przemocą, gdzie szukać sojuszników i pomocy oraz jak wesprzeć tych, którzy mają taki problem.
Akcję „Tydzień bez przemocy” zorganizowano przy współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Kalisza Pomorskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, której koordynatorem w ZSP w Kaliszu Pomorskim była pedagog Anna Józiak we współpracy z wychowawcami i młodzieżą z klas pierwszych i drugich liceum i technikum informatycznego oraz kierownikiem internatu Jadwigą Czernigą. Życzymy, aby hasła i postawy promowane podczas „Tygodnia bez przemocy” były realizowane na co dzień. Serdecznie dziękujemy panu Sewerynowi Szymczakowi z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim za współfinansowanie prowadzonych działań.

Anna Józiak