- Absolwenci klasy policyjnej w Szkole Policji w Słupsku
Absolwenci klasy policyjnej w Szkole Policji w Słupsku
środa, 04 grudnia 2019
Trzech tegorocznych absolwentów klasy policyjnej ZSP w Kaliszu Pomorskim, których przysposobienia policyjnego uczył pan Krzysztof Wójciak przebywa obecnie na kursie podstawowym w Szkole Policji w Słupsku. Potwierdzają tym samym sens funkcjonowania klas mundurowych.
Istotą klas mundurowych jest przygotowanie uczniów do pracy w wybranej przez siebie służbie. Poza nauką musztry, strzelania, podstawowych działań w danej służbie ważne jest, aby uczniowie jak najwięcej dowiedzieli się o warunkach pracy, o zagrożeniach i niedogodnościach związanych z daną służbą, o warunkach finansowych i możliwościach awansu. Temu służą spotkania z policjantami czy żołnierzami, wyjazdy do jednostek szkoleniowych, obozy, udziały w zawodach dla klas mundurowych. Dzięki temu z jednej strony szkoła wstępnie przygotowuje kadry dla wojska czy policji, ale także eliminowane są osoby, które nie do końca sprawdziły by się w takiej roli.
Posterunkowi Dominik Groblica, Arkadiusz Antosiak, oraz Łukasz Szczygielski, którzy w maju zdali maturę, od września noszą już policyjny mundur. Przez cały okres nauki w liceum w Kaliszu wyróżniali się zarówno nauką jak i zaangażowaniem w życie klas mundurowych, m.in.. uczestniczyli w zawodach policyjnych . Młodzi policjanci potwierdzają, że dzięki nauce w klasie mundurowej jest im teraz łatwiej uczyć się policyjnego fachu oraz znieść uciążliwości koszarowego trybu życia. Jesteśmy przekonani, że będą z nich bardzo dobrzy funkcjonariusze i życzymy im wszystkiego dobrego u progu ich policyjnej kariery.

Krzysztof Wójciak