- ZAKOŃCZENIE KURSU ECDL
ZAKOŃCZENIE KURSU ECDL
środa, 04 grudnia 2019
W ramach Kontraktu Samorządowego Strefy Centralnej, w którym uczestniczy powiat drawski 27 uczniów klasy drugiej technikum informatycznego z ZSP w Kaliszu Pomorskim zakończyło kurs ECDL rozpoczęty w klasie pierwszej. W dniach od 25 do 29 listopada 2019r. poznawali i doskonalili treści zawarte w modułach S1 – S3. Są to zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu informatyki, kończące się egzaminem pozwalającym na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
W module S1 uczniowie tworzyli m.in. bazy danych, doskonalili umiejętność pracy z formularzami i raportami: ich tworzenie, modyfikowanie i formatowanie. Moduł S2 rozwijał umiejętność pracy z prezentacjami i zapisywania ich w różnych formatach, korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy. W module S3 kaliscy informatycy poznawali różne aspekty zabezpieczania informacji i danych, fizycznego bezpieczeństwa, prywatności i kradzieży tożsamości. Ćwiczyli umiejętność ochrony komputera, urządzeń i sieci przed szkodliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem. Poznawali pojęcia związane z siecią, rodzajami sieci, połączeniami sieciowymi i zaporą sieciową. Zajęcia odbywały się w pracowniach informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pod okiem doświadczonych szkoleniowców.
Po zakończeniu kursu w sobotę 30 listopada 2019r. uczniowie przystąpili do egzaminu zewnętrznego z poznanych modułów, pozwalającego na uzyskanie jednolitego dla całej Unii Europejskiej certyfikatu zaświadczającego o posiadaniu umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego ECDL PTI STANDARD PROFILE .
Kurs ECDL jest jednym z zadań projektu realizowanego w ZSP w Kaliszu Pomorskim – „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących, w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Maciej Rydzewski