- Informacja dla słuchaczy szkół zaocznych
Informacja dla słuchaczy szkół zaocznych
piątek, 15 lipiec 2016


Zajęcia w szkole są odwołane, a plan zajęć służy sprawdzeniu z kim i ile godzin słuchacze mają w IV semestrze.
Wymienione zajęcia realizują Państwo kontaktując się mailowo z wykładowcami. Adresy mailowe znajdują się w regulaminie.ZAGADNIENIA

Zagadnienia z języka polskiego dla semestru IV LOdD

swiat_w_cieniu_wojen.pptx
dwudziestolecie_miedzywojenne_w_polsce.pptx

Język angielski - lekcje zdalne i praca kontrolna
Język angielski - egzamin

Liceum dla dorosłych wiedza o społeczeństwie

PLAN ZAJĘĆ

PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 4.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 5.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 6.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 7.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 8.docx
PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU IV 9.docxREALIZACJA ZADAŃ ZSP W KALISZU POMORSKIM Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

LOdD_REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ ZSP W KALISZU POMORSKIM Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ_LOdD


DAROWIZNA_KONTO


Do pobrania wzory podań do szkół zaocznych:

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
Zawód 541315 TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB i MIENIA


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
Zawód 351203 TECHNIK INFORMATYK


Zawód 325905 OPIEKUNKA DZIECIĘCA

LICEUM