- PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA W KALISKIM LICEUM I TECHNIUKUM
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA W KALISKIM LICEUM I TECHNIUKUM
środa, 22 stycznia 2020
W piątkowe popołudnie 17 stycznia 2020r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbył się uroczysty apel podsumowujący osiągnięcia uczniów i działania szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 z udziałem zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców.
Spotkanie otworzył Dyrektor Szkoły Maciej Rydzewski, który powitał gości – Przewodniczącą Rady Powiatu Drawskiego Urszulę Ptak, Wicestarostę Drawskiego Mariusza Nagórskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Kalisz Pomorski Pawła Kulbackiego oraz Burmistrza Kalisza Pomorskiego Janusza Garbacza. Podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę z młodzieżą, w rozwój jej pasji i zainteresowań. Pogratulował uczniom sukcesów w nauce, konkursach i zawodach sportowych. Podkreślił wzorową współpracę z organem prowadzącym – powiatem drawskim, podziękował za wszechstronną pomoc Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu Drawskiego, a także za wsparcie Burmistrzowi i Radzie Gminy Kalisz Pomorski oraz instytucjom współpracującym ze szkołą.
Uczniom i nauczycielom gratulowali sukcesów Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski i Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz, którzy wyrazili chęć pomocy szkole. Życzyli młodzieży powodzenia w nauce, kontynuacji sukcesów i rozwoju pod kierunkiem nauczycieli.
Następnie dyrektor szkoły i samorządowcy wręczyli dyplomy za osiągnięcia w nauce, konkursach i wzorową frekwencję najlepszym uczniom oraz uzyskane w ramach Kontraktu Samorządowego dyplomy ukończenia kursu programowania i Europejskiego Prawa Jazdy Komputerowego (ECDL) uczniom drugiej i trzeciej klasy technikum informatycznego.
Na zakończenie spotkania dyrektor podziękował gościom za obecność na apelu oraz życzył wszystkim powodzenia w drugim półroczu, a maturzystom połamania piór na egzaminie maturalnym.

Maciej Rydzewski