- SPOTKANIE I WYSTAWA "DEKADA SOLIDARNOŚCI"
SPOTKANIE I WYSTAWA "DEKADA SOLIDARNOŚCI"
sobota, 13 grudnia 2014
W dniu 11 grudnia 2014 r. w pracowni historycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie z kolekcjonerem pamiątek i pasjonatem historii panem Wiesławem Piotrowskim oraz panem Eugeniuszem Piecewiczem, działaczem NSZZ "Solidarność" w Drawsku Pomorskim w latach 80-tych. Wzięła w nim udział grupa młodzieży realizującej historię na poziomie rozszerzonym z klas drugich i trzecich oraz pani dyrektor Joanna Kulesza, nauczyciele Katarzyna Drab, Aleksandra Radecka i Maciej Rydzewski.
Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia wydarzeń z lat 1980 - 1989 związanych z historią Polski i "Solidarności" w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów. Następnie pan Wiesław Piotrowski opowiedział młodzieży o swoich przeżyciach związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce i przedstawił przygotowaną przez siebie w pracowni wystawę historyczną poświęconą "Solidarności" i wydarzeniom z lat 80 -tych. Pan Eugeniusz Piecewicz w rozmowie z młodzieżą przekazał swoje wspomnienia i refleksje związane z działalnością opozycyjną na terenie Drawska Pomorskiego i dzisiejszego Powiatu Drawskiego.

Spotkanie było dla uczestników "żywą" lekcją historii. Mogli się dowiedzieć o wydarzeniach znanych dotąd z internetu, telewizji czy podręczników szkolnych, z pierwszej ręki, od ich uczestników. Dotknąć prasy drukowanej w konspiracji czy oryginalnego powielacza, na którym kopiowano ulotki. Mięli okazję wysłuchania opowieści pana Eugeniusza Piecewicza, ujmującego skromnością człowieka, który tworzył naszą najnowszą historię i swoją niezłomną postawą oraz odwagą dołożył swoją cegiełkę do upadku systemu komunistycznego w Polsce. Dzięki takim ludziom, bohaterom "Solidarności" możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.
Bardzo dziękujemy panom Wiesławowi Piotrowskiemu i Eugeniuszowi Piecewiczowi za to, że zechcieli przyjechać do kaliskiego liceum. Dzięki nim młodzież na dwa dni przed kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce miała okazję poznać bliżej wydarzenia, pamiątki, a przede wszystkim życie codzienne i atmosferę sprzed 30 lat.