- Pożegnanie uczniów klas trzecich
Pożegnanie uczniów klas trzecich
poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Pożegnanie tegorocznych absolwentów kaliskiego Liceum: życzeniami, gratulacjami, podziękowaniami, czy wreszcie słowami wspólnie odśpiewanych piosenek oraz obrazami wspólnie obejrzanych, okolicznościowych filmów – zrobiło wrażenie na wszystkich bez wyjątku. Także na staroście drawskim - panu Stanisławie Kuczyńskim, który celnie podsumował atmosferę tej uroczystości, mówiąc, że kaliska szkoła „ma siłę artystyczną”.
Co na tę siłę się składa? Przede wszystkim sukces wychowawców i samych uczniów w trzyletnim procesie przemiany w dorosłego człowieka o jakże szerszym spojrzeniu i szerszych horyzontach, jakie daje właśnie edukacja ogólnokształcąca. Czyli połączenie nauk ścisłych, humanistycznych oraz działań twórczych.
O tym mówiono w części oficjalnej pożegnania. Obok starosty wystąpili także: przewodniczący Rady Miejskiej - pan Zbigniew Chołuj, burmistrz Kalisza Pomorskiego - pan Michał Hypki, przewodnicząca Rady Rodziców - pani Małgorzata Gaj i dyrektor kaliskiego Liceum - pani Joanna Kulesza. Wśród gości była także pani Aneta Kuszmar - inspektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu Drawskiego oraz pani Jolanta Banaszek - inspektor do Spraw Obsługi Prasowej w Kancelarii Starosty.
Absolwenci wyróżniający się w nauce lub posiadający sukcesy przedmiotowe na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim otrzymali nagrody i dyplomy. Były też dyplomy za działalność w sferze dziennikarskiej (szkolna gazeta „Kontrast”) oraz w sferze teatralnej ( grupa „Klepsydra”). Miłym akcentem kończącym część oficjalną uroczystości były podziękowania dla Przewodniczącej Rady Rodziców – pani Małgorzaty Gaj oraz gratulacje od pani dyrektor i wszystkich obecnych dla pana Adama Stąporka, który obchodził 20-lecie swojej pracy.
Na scenie i na widowni, w piątek, 24 kwietnia, dominowała młodzież. Uroczystość prowadzili przedstawiciele samorządu – Klaudia Maziarz i Szymon Kawecki. A w imieniu absolwentów czterech klas przemówiła Alicja Dziadek. Podziękowała ich wychowawcom (III a – pani Katarzynie Witek, III b – panu Adamowi Stąporkowi, III c – pani Agnieszce Kubat, III d –panu Krzysztofowi Wójciakowi) za trud, zaangażowanie i kształtowanie młodych charakterów. Z kolei w imieniu wychowawców z całego serca uczniom podziękował pan Krzysztof Wójciak.
Program artystyczny przygotowała grupa teatralna „Klepsydra”, której opiekunem jest pani Joanna Mączkowska oraz zespół muzyczny kierowany przez pana Konrada Chwastka.
Każda nauka ma swoje piękno: od matematyki, przez biologię, po język ojczysty i języki obce. Ale to, co nas porusza do głębi, co nas jednoczy w tak szczególnych chwilach jak czas pożegnania - wzbudzić może już tylko sztuka. Choćby skryta w powszechnie znanej piosence, zaczynającej się od słów: „Ale to już było i nie wróci więcej…”Na nowych drogach, życzymy absolwentom realizacji marzeń , powodzenia na maturze i szczęścia w życiu osobistym.