- Święto kaliskiego Liceum
Święto kaliskiego Liceum
poniedziałek, 19 września 2016
To była podniosła uroczystość podczas której zabrzmiały ważne słowa o tym, że kaliskie Liceum przynosi swojemu miastu coraz większy i zasłużony rozgłos. Jak stwierdził Starosta Drawski, pan Stanisław Kuczyński, nasza Szkoła osiągnęła najwyższy edukacyjny poziom. W takiej atmosferze uznania dla osiągnięć Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim obchodzono jego święto w piątek, 16 września 2016r. Jak przypomnieli uczniowie prowadzący uroczystość, niemal dokładnie piętnaście lat temu miały miejsce wydarzenia, które wstrząsnęły współczesnym światem. Ataki terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon pokazały, że nikt nie może czuć się bezpiecznie. Nasza Szkoła, solidaryzując się z ofiarami tych tragicznych wydarzeń, przyjęła imię Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. Odtąd jest to bardzo ważny dzień w życiu Liceum, kiedy uczniowie klas pierwszych przez ślubowanie stają się częścią szkolnej społeczności.
W „Inteligentnym Ogrodzie”, powstałym na terenie dawnego dziedzińca szkolnego, pojawiło się wielu zaproszonych gości oraz przyjaciół Szkoły. Serdecznie powitano m.in.: pana Stanisława Kuczyńskiego - Starostę Drawskiego, pana Janusza Garbacza – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego, panią Halinę Samek - radną Rady Powiatu Drawskiego reprezentującą Przewodniczącego Rady Powiatu Drawskiego, pana Zbigniewa Chołuja - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, panią Elżbietę Zydorek - Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, podpułkownika Andrzeja Puchałę - Szefa Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, podpułkownika Kazimierza Wiśniewskiego reprezentującego Komendanta Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, podpułkownika Artura Prabuckiego reprezentującego Komendanta 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, majora Jarosława Chłopika reprezentującego Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim młodszego brygadiera Pawła Dymeckiego, kapitana Patrycjusza Uchrońskiego zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie, Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim – Pana Wojciecha Czyżaka, a także żołnierzy sojuszniczych armii: amerykańskiej i kanadyjskiej, prodziekana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu Marka Sieka oraz delegację wykładowców i studentów Bishop Grosseteste University z Lincoln w Wielkiej Brytanii.
- Nasze Liceum ma wielu Przyjaciół wspierających Szkołę w codziennych działaniach, przede wszystkim jest to organ prowadzący – Starostwo Drawskie, a także coraz więcej instytucji samorządowych, pozarządowych, służb mundurowych oraz placówek szkolnictwa wyższego i osób życzliwych szkole. Nasza Szkoła ma także wielu nauczycieli z pasją, którzy swoimi działaniami edukacyjnymi wykraczają poza program nauczania. Oba te czynniki decydują o jej powodzeniu i popularności wśród młodzieży, co widać szczególnie po rosnącym naborze uczniów do klas pierwszych – powiedział dyrektor kaliskiego Liceum, pan Maciej Rydzewski.
Dużo ciepłych słów pod adresem Szkoły wypowiedzianych przez Starostę Drawskiego pana Stanisława Kuczyńskiego dołączyli: pani Halina Samek reprezentująca Przewodniczącego Rady Powiatu Drawskiego oraz przewodniczący Miejskiej Rady w Kaliszu Pomorskim, pan Zbigniew Chołuj. Jak podkreślili, ta Szkoła jest wizytówką miasta i przynosi mu twórczy rozgłos poprzez działania społeczno-kulturalne młodzieży na rzecz lokalnego środowiska. Kiedy wprowadzono Sztandar Szkoły, dumnie powiewający obok narodowych flag: polskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej, po odśpiewaniu „Hymnu” rozpoczęła się ceremonia ślubowania klas pierwszych. Uczniowie przyrzekali „wytrwale pracować nad kształtowaniem swojej osobowości, którą cechuje: wolność oraz odwaga i odpowiedzialność w myśleniu i działaniu”, a ponadto „rzetelną nauką, zaangażowaniem w realizację wspólnych celów rozsławiać imię naszej Szkoły”.
Po złożonym ślubowaniu nastąpiło uroczyste przypięcie tarcz uczniom klas pierwszych, w którym uczestniczyli ich wychowawcy oraz zaproszeni goście. W jego trakcie rozbrzmiewał śpiew uczniów z licealnej grupy teatralnej „Klepsydra”. Polskie i angielskojęzyczne piosenki w ich wykonaniu dodały tej ceremonii wzniosłego charakteru. Tym bardziej, iż współbrzmiały z powiewami wiatru, dzięki czemu załopotały dumnie narodowe flagi i Sztandar Szkoły. Gdy ucichł śpiew, rozpoczął swój występ licealny zespół muzyczny „Dystraktor”, dostrajając się do uroczystej atmosfery panującej na dziedzińcu Liceum. Następnie dyrektor szkoły pan Maciej Rydzewski pogratulował pani Aleksandrze Radeckiej obchodzonego jubileuszu 25-lecia pracy nauczycielskiej, wręczając dyplom i kwiaty. Podziękowania otrzymała także pani Joanna Boniecka za bardzo dobre wyniki w przygotowaniu uczniów do egzaminów na certyfikaty językowe. Od 2013 roku w kaliskim Liceum można się przygotować i zdać międzynarodowy egzamin Cambridge English na poziomach od A2 do C2. Uzyskując wysoką zdawalność uczniów, szkoła jako druga placówka w województwie zachodniopomorskim otrzymała status autoryzowanego centrum przygotowującego do tych egzaminów.
Z okazji tego osiągnięcia, Starosta Drawski pan Stanisław Kuczyński oraz Dyrektor kaliskiego Liceum pan Maciej Rydzewski zostali poproszeni do odsłonięcia tablicy, która zostanie zamieszczona przy wejściu do Szkoły. Będzie informowała ona o zdobyciu przez Liceum wysokiej rangi w nauczaniu języków obcych. Certyfikaty na poziomie B1 i B2 wręczono uczniom z klas 2a oraz 2b. Natomiast uczniowie z grupy zaawansowanej z klas: 2c, 2d, 2e i 2f uzyskali certyfikaty na poziomie A2 i B1. Wystąpiło także trzech uczniów, którzy uzyskali pierwsze w historii Szkoły certyfikaty na poziomie C1: Mateusz Gajda, Wojciech Gławdel i Mateusz Tworek. Mateusz Gajda zdobył nie tylko certyfikat na poziomie C1, ale jego umiejętności oceniono na poziomie C2 (najwyższym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
Kolejną grupę uczniów zaproszono na środek dziedzińca, by upominkami uhonorować ich wkład w utworzenie nowego boiska do piłki ręcznej plażowej, jakie powstało pod kierunkiem pani Renaty Effenberg-Nawrot, której podziękował serdecznie pan Maciej Rydzewski. Następnie dokonano ceremonii jego otwarcia, w której uczestniczyli: pan Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski, pan Janusz Garbacz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, pan Zbigniew Chołuj – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, pan Maciej Rydzewski – Dyrektor naszej Szkoły oraz pani Renata Effenberg-Nawrot.
Po odsłonięciu boiska przyszedł czas na poczęstunek w szkolnej stołówce oraz spotkanie uczniów z klas dwujęzycznych i poziomu zaawansowanego z języka angielskiego z żołnierzami amerykańskimi, kanadyjskimi i studentami z Wielkiej Brytanii.
Uroczystość w najdrobniejszych detalach wzorowo przygotowała i koordynowała we współpracy z wychowawcami klas pierwszych oraz w zakresie ceremoniału wojskowego Krzysztofem Wójciakiem i Andrzejem Kowalewskim, pani Joanna Mączkowska (polonistka, reżysera teatralny i specjalistka od public relations).

Maciej Rydzewski, Joanna Mączkowska