- WARSZTATY INFORMATYCZNE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ MORSKĄ W SZCZECINIE
WARSZTATY INFORMATYCZNE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ MORSKĄ W SZCZECINIE
środa, 21 grudnia 2016
W ramach kooperacji powiatu drawskiego z Akademią Morską w Szczecinie została nawiązana współpraca między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim a szczecińską uczelnią.
W poniedziałek 19.12.2016r. odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe z informatyki dla kaliskich licealistów prowadzone przez wykładowców Akademii Morskiej w Szczecinie z kierunku Informatyka. W tajniki programu Blender, służącego do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych wprowadzali uczniów – zastępca dyrektora Instytutu Technologii Morskich pan dr inż. Łukasz Nozdrzykowski oraz asystent w Zakładzie Informatycznych Technologii Morskich, pani mgr inż. Magdalena Nozdrzykowska.
Na zajęciach uczniowie zainteresowani informatyką uczyli się pracy z narzędziami programu Blender. Już po krótkim czasie dzięki nowoczesnym metodom pracy oraz umiejętności przystępnego przekazywania wiedzy przez prowadzących zajęcia wykładowców powstały pierwsze projekty graficzne. – Zajęcia były bardzo interesujące, zwłaszcza, że informatyka to moja pasja, powiedział jeden z uczestników warsztatów. Kolejne spotkanie z programem Blender i pracownikami Akademii Morskiej w Szczecinie planowane jest na styczeń.
Dziękujemy za zaangażowanie w pracę z młodzieżą i w rozwijanie zainteresowań uczniów panu dr inż. Łukaszowi Nozdrzykowskiemu, pani mgr inż. Magdalenie Nozdrzykowskiej oraz władzom Akademii Morskiej w Szczecinie za stworzenie możliwości zorganizowania zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę programową z informatyki w ramach współpracy uczelni ze szkołą.

Maciej Rydzewski