- REKRUTACJA 2018/2019
REKRUTACJA 2018/2019
wtorek, 25 kwiecień 2017
REGULAMIN REKRUTACJI
Oświadczenie o niekaralności
Podanie do liceum i technikum
Podanie o przyjęcie do internatu

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej

- Klasa dwujęzyczna

• Certyfikaty B1, B2, C1 z języka angielskiego.
• Program wymiany międzynarodowej Erasmus+.
• Matura dwujęzyczna z języka angielskiego.
• Przedmioty w języku angielskim, m.in. historia Anglii, Buisness English.
• Warsztaty językowe w Londynie.
• Przygotowanie do studiów na kierunkach filologicznych oraz studiów za granicą.

- Klasa medyczno-politechniczna

• Zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej, programowania, projektowania AutoCAD.
• Zajęcia z chemii, biologii i fizyki w Szczecinie prowadzone przez pracowników PUM i ZUT.
• Warsztaty matematyczne i astronomiczne, praca na tabletach w programie GeoGebra.
• Warsztaty przygotowujące do egzaminu praktycznego z rysunku na uczelnie techniczne.
• Przygotowanie do studiów inżynierskich oraz przyrodniczych i medycznych.

- Klasa dziennikarsko-artystyczna

• Programy własne: komunikacja medialna, reżyseria i ruch sceniczny.
• Warsztaty regionalne, projekty i konkursy historyczne, teatralne, dziennikarskie.
• Zajęcia dodatkowe w szkolnej gazecie „Kontrast” i grupie teatralnej „Klepsydra”.
• Warsztaty dziennikarskie, m. in. w Warszawie oraz teatralne m.in. w Krakowie, prowadzone przez profesjonalistów.
• Warsztaty wokalne, muzyczne oraz rysunku i fotografii.
• Przygotowanie do studiów humanistycznych i do egzaminów na uczelnie artystyczne.

- Klasa wojskowa

• Obozy wojskowe w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie.
• Specjalistyczne zajęcia (strzelectwo, terenoznawstwo, przysposobienie wojskowe, taktyka inżynieryjno-saperska, pierwsza pomoc, musztra).
• współpraca z wojskiem polskim i wojskami sojuszniczymi państw NATO (Kanada, USA, Holandia).
• Konkursy i olimpiady z wiedzy o bezpieczeństwie, zawody sportowo – obronne.
• Przygotowanie do służby wojskowej oraz studiów na uczelniach wojskowych.

- Klasa policyjno-penitencjarna

• Lekcje prowadzone przez funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej według programów własnych.
• Specjalistyczne zajęcia (prewencja policji, podstawy prawa karnego, kryminalistyka, musztra policyjna, techniki interwencyjne i samoobrona, przysposobienie penitencjarne, strzelectwo).
• Zajęcia wyjazdowe w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.
• Obozy szkoleniowe we współpracy z Policją i Służbą Więzienną.
• Przygotowanie do pracy w Policji, Służbie Więziennej oraz studiów w Wyższej Szkole Policji.

- Technikum Informatyczne - klasa patronacka Akademii Morskiej w Szczecinie

Podpisanie umowy patronackiej z Akademią Morską w Szczecinie


• Kształcenie kwalifikacji oraz suplement międzynarodowy w zawodzie technik informatyk.
• Umundurowanie, dodatkowe zajęcia na Akademii Morskiej w Szczecinie, m.in. z programowania, symulatorów komputerowych, pilotowania i zastosowania dronów.
• Bezpłatne kursy i dodatkowe zajęcia z projektu UE, m.in. prawo jazdy kategorii B, kwalifikacyjny kurs zawodowy technik cyfrowych procesów graficznych.
• Przygotowanie do studiów na kierunkach IT oraz na Akademii Morskiej w Szczecinie.Nasze atuty
• Bezpłatne zajęcia rozwijające pasje w ramach projektów edukacyjnych z historii regionalnej, teatru, dziennikarstwa, muzyki, astronomii, matematyki, języków obcych, samorozwoju, realizowane przez stowarzyszenie Jesteśmy Razem.
• Dofinansowanie do licznych warsztatów wyjazdowych ( Warszawa, Kraków, Szczecin).
• Współpraca z uczelniami wyższymi: PUM, ZUT, Uniwersytetem Szczecińskim, Collegium Balticum, Akademią Morską w Szczecinie oraz PWSZ w Wałczu, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach.
• Międzynarodowe certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego.
• Wyjazdy w ramach programu Erasmus +.
• Język hiszpański w klasie pierwszej dwujęzycznej.
• Ogólnopolskie sukcesy indywidualne i redakcyjne szkolnej gazety „ Kontrast”, która ma ponad dziesięcioletnią tradycję.
• Twórcze działania i sukcesy w konkursach ogólnopolskich Grupy Teatralnej „Klepsydra”.
• Zajęcia w małych grupach międzyoddziałowych od pierwszej klasy.
• Klasy wojskowe działające nieprzerwanie od 17 lat.
• Współpraca z wojskiem i instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, 12. Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, 1 Regionalną Bazą Logistyczną w Wałczu, 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, Komendą Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim, Zakładem Karnym w Wierzchowie, Stowarzyszeniem Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa Pro Domo Sua, Fundacją Popularyzacji Bezpieczeństwa THORTAC, Armią Kanadyjską.
• Sukcesy na szczeblu centralnym w ogólnopolskich konkursach tematycznych i przedmiotowych.
• Życzliwa i przyjazna atmosfera.
• Prężnie działający Samorząd Uczniowski i radiowęzeł.
• Nowoczesne sale przedmiotowe i pomoce dydaktyczne.
• Koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli pasjonatów, m.in. zespół muzyczny, plastyczne, fotograficzne, językowe, historyczne, matematyczne, dziennikarskie, taneczne, teatralne, pierwszej pomocy, sportowe, wolontariat.
• Dobrze wyposażona siłownia, zajęcia z samoobrony.
• Sukcesy w zawodach sportowych, m.in. piłce ręcznej, piłce nożnej, unihokeju.
• Stypendia Starosty Powiatu Drawskiego dla uczniów klas pierwszych z najwyższymi wynikami egzaminu gimnazjalnego.
• Indywidualne planowanie rozwoju zawodowego ze wsparciem doradcy zawodowego.
• Rozwinięta pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym.
• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
• Trzy bardzo dobrze wyposażone internaty, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie szkoły.
• Kuchnia z domowym jedzeniem i stołówka.
• Stypendia dofinansowujące do wyżywienia.