- Próby nad "Powrotem do przeszłości"
Próby nad "Powrotem do przeszłości"
poniedziałek, 05 czerwiec 2017
Licealna grupa teatralna "Klepsydra" przygotowuje się do wystawienia kolejnego widowiska. W tym roku na rozpoczęcie sezonu letniego zaprezentuje i zaproponuje mieszkańcom współudział w pochodzie nawiązującym do dawnych manifestacji pierwszomajowych.
- To już piąty z kolei spektakl "Klepsydry", jaki wystawimy w czerwcu nad Bobrowem Wielkim. Za każdym razem pokazujemy widowiska plenerowe, które opowiadają o ważnych wydarzeniach z historii Kalisza Pomorskiego, jakie odkrywa autor scenariuszy Bogumił Kurylczyk. Zawsze jednak treść przedstawień ma również wątki współczesne. I tak też będzie podczas widowiskowego pochodu - zapowiada reżyser spektaklu Joanna Mączkowska.
Spektakl "Wspomnienie o pierwszomajowym pochodzie" powstaje w ramach projektu "Nasza Mała Ojczyzna" finansowanego przez Gminę Kalisz Pomorski, realizowanego przez działające przy szkole Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem".

Joanna Mączkowska