- Medalowa drużyna - II Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na polgonie drawskim
Medalowa drużyna - II Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na polgonie drawskim
niedziela, 11 czerwiec 2017
W czwartek 8.06.17 miało miejsce oficjalne zakończenie II Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim.Spośród 13 drużyn z całej Polski, biorących udział w zmaganiach o tytuł najlepszej, bezkonkurencyjna okazała się grupa kadetów z ZSP w Kaliszu Pomorskim w składzie: Jakub Jóźwiakowski, Damian Jackowiak, Paulina Kucharska, Piotr Woźniak, Konrad Preis.
W generalnej klasyfikacji wyprzedzili oni zespół z Liceum w Złocieńcu i z Tomaszowa Mazowieckiego. - To wspaniała niespodzianka i jednocześnie zasłużony sukces. Dzięki opracowanym i wdrożonym innowacyjnym programom na zajęciach wychowania fizycznego możliwe jest dodatkowe szkolenie uczniów w zakresie obronności, co jak widać daje rezultaty- komentował dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski. Swojej radości nie kryli także uczniowie.
- Bardzo się cieszymy. Sukces zawdzięczamy panom profesorom: Sebastianowi Statecznemu, Karolowi Kalinie i majorowi Andrzejowi Kowalewskiemu- mówił Jakub Józkowiak, uczeń drugiej klasy o profilu wojskowym.
Organizatorzy mistrzostw ( ZSP im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim i CSWL Drawsko) przygotowali dla młodych adeptów wojska szereg ciekawych konkurencji sportowo -obronnych takich, jak: „Pętla taktyczna” ( zwyciężyła grupa ze Złocieńca), wiedza o bezpieczeństwie ( zwyciężyła drużyna z Kalisza Pomorskiego), test sprawności fizycznej ( zwyciężyła młodzież z Kalisza Pomorskiego) i konkurencje strzeleckie ( zwyciężył zespół z Włocławka). Podczas zawodów wyłoniono również najcelniej strzelających uczniów z karabinka kbk AK, przyznając im indywidualne nagrody. I miejsce zajął Dawid Turkan z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim, tuż za nim uplasował się Radosław Porański z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku, trzecie miejsce zajął Dawid Gerlipp z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. Wszyscy uczestnicy podkreślali wyjątkową atmosferę zawodów.
- Nasz udział traktowaliśmy jako zabawę i ciekawe doświadczenie. Poznaliśmy wielu nowych ludzi, sprawdziliśmy siebie – mówili uczestnicy z Katowic. Młodzież z Głogowa z uśmiechem przyjęła ostateczne wyniki klasyfikacji. - Jesteśmy drużyną, przyjechaliśmy tu z ciekawości, by przeżyć fajną przygodę i udało się.
Warto dodać, że uczniowie oraz opiekunowie od 6 do 8 czerwca zakwaterowani byli w internacie w Konotopie, należącym do CSWL Drawsko. To sprzyjało nawiązaniu przyjaźni i wymianie doświadczeń. Wielu młodych ludzi planuje swoją przyszłość związać ze służbami mundurowymi, niektórzy w ten sposób potwierdzają tradycję rodzinną, inni wierzą, że to dobra perspektywa zawodowa.
- Za kilka lat chciałbym studiować na uczelni wojskowej we Wrocławiu albo w Gdyni na Akademii Marynarki Wojennej - mówił o swoich marzeniach Damian Jackowiak licealista z Kalisza Pomorskiego. Podczas uroczystości wręczenia zwycięskim drużynom pucharów na poligonie drawskim pojawili się wyjątkowi goście: ppłk Andrzej Niegmański, zastępca komendanta poligonu drawskiego płk. Marka Gmurskiego, płk Andrzej Michałek Szef Oddziału Bazy SzkoleniowejDowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk dypl. Artur Pikoń dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu, ppłk Artur Prabucki komendant 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, a także władze powiatowe i gminne: Stanisław Kuczyński starosta drawski, Zbigniew Ptak, burmistrz Drawska Pomorskiego, Tomasz Kołtun zastępca burmistrza Kalisza Pomorskiego. ZSP w Kaliszu Pomorskim reprezentowali dyrektor Maciej Rydzewski i wicedyrektor Katarzyna Witek, na uroczystości była także obecna Beata Miszewska- Kozłowska dyrektor liceum w Złocieńcu oraz radni z Drawska Pomorskiego i Stargardu.
Nad sprawną organizacją mistrzostw czuwali: koordynator merytoryczny mjr Andrzej Kowalewski, koordynator poszczególnych konkurencji p. Tomasz Majewski oraz koordynatorzy biura prasowego Aleksandra Radecka i Marcin Czerwiński. Patronatem medialnym zawody objęli TVP3 Szczecin, Radio Koszalin, Głos Koszaliński, Polska Zbrojna. Wszystkie wymienione instytucje medialne przygotowały materiały informacyjne dotyczące mistrzostw. Należy dodać, że zawody były współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Drawsku. Zarówno organizatorzy jak i ich uczestnicy zgodnie podkreślają, że takie praktyczne sprawdzenie umiejętności sportowo-obronnych na największym poligonie w Europie jest wyjątkową okazją, by odnaleźć w sobie pasję związaną ze służbą mundurową. I powtarzają, że chcą tu wrócić za rok.
Informacje zebrali redaktorzy szkolnej gazety „ Kontrast” działającej przy ZSP w Kaliszu Pomorskim: Milena Migdalska, Wioletta Michniewicz, red. Aleksandra Radecka, fot. Klaudia Jąg
LINKI DO AUDYCJI RADIOWEJ I KRONIKI TV SZCZECIN
http://www.prk24.pl/32571500/studio-baltyk-ogolnopolskie-mistrzostwa-klas-mundurowych
http://szczecin.tvp.pl/32722695/2130-70617
http://prk24.pl/32718959/mlodziez-rywalizuje-na-poligonie-drawskim
Audycja radiowa