- VI Rajd Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D
VI Rajd Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D
czwartek, 15 czerwiec 2017
VI Rajd Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D odbył się w dniach 8 - 10 czerwca 2017r. Każda edycja rajdu posiada swojego patrona, który związany był z obozem jenieckim w okolicach Nadarzyc dla m.in. polskich oficerów i z ich ewakuacją w styczniu 1945 r. do obozu w Sandbostel. W tym roku duchowym patronem rajdu był autor wspomnień związanych z ewakuacją - Feliks Przyłubski.
Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, jego absolwenci i osoby spoza szkoły, wyruszyli autokarem do Choszczna, by tam uczcić pamięć oficerów Oflagu II B Arnswalde , następnie udali się do Dobiegniewa do Muzeum Woldenberczyków, gdzie znajduje się wiele pamiątek obozowych po Oflagu II C.
Kolejnym punktem wyprawy, był przystanek w dawnej bazie rakietowej Armii Radzieckiej i Sypniewo, gdzie korzystaliśmy z gościnności miejscowego Wiejskiego Domu Kultury. Po przygotowanym posiłku i chwili odpoczynku wszyscy udali się na 15 kilometrowy spacer na teren Oflagu II D, gdzie wykonywano szereg zadań, przygotowanych przez organizatorów. Spotkanie z dr Tomaszem Skowronkiem z RDLP w Szczecinku, było okazją do poznania zawiłych losów jeńców. Wieczorne ognisko pozwoliło na podsumowanie dnia.
Drugi dzień rajdu upłynął pod znakiem wędrówki przez lasy w okolicy Poligonu w Nadarzycach. Celem wyprawy była miejscowość Broczyno, w której dzięki tym razem gościnności i ofiarności pani sołtys, ks. proboszcza i pań kucharek z miejscowego Caritas, mogliśmy odpocząć i posilić się także następnego dnia. W świetlicy wiejskiej odwiedził nas Starosta Drawski pan Stanisław Kuczyński, wraz z Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Drawskiego, panem Januszem Garbaczem oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji, panią Izabelą Krężołek. Nie było to pierwsze nasze spotkanie z przedstawicielami władz powiatu, bowiem pierwszego dnia mieliśmy okazję rozpoczynać nasz rajd ze słowami ich wsparcia, oraz modlitwy ks. wikariusza Piotra Śmiechury.
Po wieczornych śpiewach przy ognisku z panem Konradem Chwastkiem z naszego liceum, można było oczekiwać wrażeń ostatniego dnia rajdu. Wędrówka przez Czaplinek, oraz wizyta w kościele pw. Świętej Trójcy, były okazją do poznania historii tych miejsc, także związanych z ewakuacją jeńców i ich nocowaniem właśnie w Czaplinku. Po dotarciu do Siemczyna i spotkaniu z panem dyrektorem Maciejem Rydzewskim, oraz sołtysem Michałem Olejniczakiem, mogliśmy oczekiwać już tylko zakończenia rajdu, które miało miejsce w Złocieńcu. Komandorem rajdu był pan Paweł Łuczko, który dzięki współpracy od pierwszej edycji rajdu z panem Krzysztofem Wójciakiem, mógł zrealizować cele projektu. W rajdzie uczestniczyli także i służyli pomocą panowie: Wojciech Sztobryń, Andrzej Kowalewski, Adam Stąporek, oraz wspominani wcześniej Konrad Chwastek i ks, Piotr Śmiechura.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez gminę Kalisz Pomorski w ramach projektu edukacyjnego „Nasza Mała Ojczyzna”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” działające przy ZSP w Kaliszu Pomorskim. Wsparcia finansowego uczestnikom rajdu udzielił również powiat drawski. Dziękujemy władzom gminy Kalisz Pomorski i Zarządowi powiatu drawskiego za wsparcie naszych działań.

Paweł Łuczko