- Współpraca z Uniwersytetem w Bedfordshire
Współpraca z Uniwersytetem w Bedfordshire
czwartek, 15 czerwiec 2017
Dnia 08.06.17 mieliśmy zaszczyt gościć w kaliskim Liceum: Starostę Powiatu Drawskiego - Stanisława Kuczyńskiego, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego - Janusza Garbacza, Naczelnik Wydziału Edukacji - Izabellę Krężołek, przedstawiciela uniwersytetu w Anglii (University of Bedfordshire) - Lee Allena i Certyfikowanego Konsultanta Edukacyjnego British Council, twórcę portalu studiawanglii.pl - Janusza Dargiewicza. Organizatorem spotkania była nauczycielka języka angielskiego pani Joanna Boniecka wraz z młodzieżą z klas dwujęzycznych.
Uczniowie pierwszej klasy dwujęzycznej mieli okazję podziękować władzom powiatu drawskiego za dofinansowanie do warsztatów językowych w Londynie i certyfikatów językowych. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca warunków współpracy między szkołą, a Uniwersytetem w Bedfordshire oraz powiatem drawskim. Po wizycie roboczej uczniowie pozostałych klas dwujęzycznych wzięli udział w wykładzie motywacyjnym poprowadzonym przez Pana Lee Allena. Miał on na celu uświadomienie uczniom ich własnej wartości i przygotowanie ich do rozpoczęcia kariery zawodowej (wskazówki odnośnie pisania CV i uczestnictwa w rozmowie o pracę).
Kolejne spotkanie planowane jest we wrześniu. Wówczas zostanie podpisana umowa partnerska pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim, a Uniwersytetem w Bedfordshire. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wizyty i jesteśmy wdzięczni za możliwość spotkań i współpracy z zagranicznymi gośćmi.

Iga Rębacz i Julia Kaszuba, klasa 2a