- Wyjazd integracyjny klas pierwszych kaliskiego Liceum
Wyjazd integracyjny klas pierwszych kaliskiego Liceum
czwartek, 07 wrzesień 2017
W dniach od 2 do 3 września 2017r. dwie klasy pierwsze o profilu dwujęzycznym – 1a i dziennikarsko - politechnicznym – 1b, przebywały wraz z wychowawczyniami: Joanną Mączkowską i Kariną Antończak na dwudniowym wyjeździe integracyjnym w ośrodku wypoczynkowym w Nowej Studnicy. Dzięki wspólnej wycieczce łatwiej będzie teraz uczniom nie tylko zaadoptować się do warunków, jakie stawia nowa szkoła, ale i do pracy w zespole.
Pierwszego dnia młodzież poznawała się wzajemnie. W tym gronie spotkali się wszyscy po raz pierwszy. Służyło temu ognisko z pieczeniem kiełbasek, a potem dyskoteka, ponieważ wspólne przygotowanie posiłku, i zabawa stwarzają moc możliwości poznania rówieśników w działaniu, czyli od strony twórczej, praktycznej, prawdziwej.
Po śniadaniu następnego dnia rozpoczęły się zajęcia z wychowawczyniami, które przygotowały różnorodne zadania integrujące, pozwalające poznać innych oraz lepiej samego siebie.
- Oczywiście to poznawanie się dotyczyło nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. My, wychowawcy, obserwowaliśmy młodzież, a ona nas. To doświadczenie wzbogaciło obie strony o wspólne, jednoczące przeżycia. Takie, które pozostają w pamięci i pomagają w przyszłości łatwiej znaleźć wspólny język zwłaszcza w sytuacjach trudnych – uważają wychowawczynie.

Karina Antończak, Joanna Mączkowska