- Odkrywanie tajemnic rodziny Wittchow przez uczniów z kaliskiego Liceum
Odkrywanie tajemnic rodziny Wittchow przez uczniów z kaliskiego Liceum
poniedziałek, 18 wrzesień 2017
Od maja 2017 r. grupa kaliskich licealistów uczestniczy w odkrywaniu tajemnic otaczających postać Alberta Wittchowa, właściciela przedwojennej firmy budowlanej, który pozostawił po sobie wiele gmachów w mieście oraz okazały grobowiec na Starym Cmentarzu.
Ukoronowaniem projektu „Nasza mała Ojczyzna”, realizowanego we współpracy z Urzędem Miejskim w Kaliszu Pomorskim, będzie publiczna prelekcja oraz kolejna publikacja na szkolnym portalu internetowym „my-Kalisz Pomorski – okolice – świat” z cyklu „Nasz przewodnik”. Trwają prace pod kierunkiem Joanny Mączkowskiej nad redakcją zebranych materiałów archiwalnych. Omawiał je na spotkaniu z uczniami tropiciel kaliskich, nieodkrytych tajemnic – Bogumił Kurylczyk. Wyszukał bowiem kolejne, dotąd nieznane dokumenty na temat działalności firmy budowlanej „Wittchow”.

Okazuje się, iż dziadek jej założyciela – Alberta Wittchowa, miał na imię Karl i był tkaczem wyrabiającym sukno jak większość mieszkańców Kalisza Pomorskiego na przełomie XVIII i XIX w. Pierwsza wzmianka o Karlu Wittchowie znajduje się w dokumencie cechu sukienników z 1804 r. , gdy przyjęto go w szeregi mistrzów tego fachu. Natomiast pierwsze zachowane zlecenie, jakie otrzymał imiennie Albert Wittchow po założeniu swojej firmy w 1886 r., dotyczyło naprawy mostu na rzece Korytnicy w miejscowości Stara Korytnica (w lutym 1887 r.).

Albert Wittchow pełnił także wiele funkcji w mieście. Był m. in. komendantem kaliskich strażaków i w specjalnym ogłoszeniu prasowym nakazał swoim podkomendnym stawić się na ćwiczenia o godzinie 5.30 rano, w niedzielę 23 lipca 1905 r. Przez długie lata był także radnym oraz przewodniczącym związku przedsiębiorców budowlanych. Oprócz zapoznania się z tymi faktami, licealiści uczyli się prawidłowej wymowy nazwiska Wittchow. Jak twierdzi znawca i reprezentant przedwojennych mieszkańców Kalisza Pomorskiego – Günter Korn, wypowiada się to nazwisko miękko i brzmi ono „Witsiow”.