- ŚWIĘTO ZSP W KALISZU POMORSKIM
ŚWIĘTO ZSP W KALISZU POMORSKIM
niedziela, 24 wrzesień 2017
W dniu 22 września 2017r. w „Inteligentnym Ogrodzie”, powstałym na terenie dawnego dziedzińca szkolnego, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim wraz z nauczycielami, rodzicami i pracownikami obsługi i administracji obchodzili w uroczystej atmosferze Święto Szkoły. Wspólnie z nimi w obchodach licznie uczestniczyli zaproszeni goście.
Serdecznie powitano m.in.: pana Stanisława Kuczyńskiego - Starostę Drawskiego, pana Janusza Garbacza – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego, pana Michała Hypkiego, Burmistrza Kalisza Pomorskiego, pana prof. Wojciecha Ślączkę – Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie, pana mł. bryg. Pawła Dymeckiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, pana podinsp. Łukasza Chruściela, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim, pana asp. sztab. Zbigniewa Maślaka, Komendanta Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim, pana Wojciecha Czyżaka, Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, pana Tomasza Bukowskiego, Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, pana majora Tomasza Andrzejczaka, reprezentującego Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, panią por. Dorotę Zwolańską, reprezentującą Zakład Karny w Wierzchowie oraz reprezentantów Komendanta 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, I Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu - Skład Drawno oraz Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, a także przedstawiciela rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i reprezentanta Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz Pomorski. W uroczystości uczestniczył też pan dr Łukasz Nozdrzykowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Morskich, Akademii Morskiej w Szczecinie. Rodziców reprezentowała Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Grażyna Błądek.
- Cieszę się, że możemy się spotkać dzisiaj w tak licznym gronie i wspólnie celebrować nasze święto. Dzięki pomocy i współpracy z organem prowadzącym – Starostwem Drawskim, władzami gminy Kalisz Pomorski, służbami mundurowymi, wyższymi uczelniami i ludźmi dobrej woli wspierającymi działalność Szkoły, możliwy jest jej rozwój, a jego miarą są uczniowie, których prawie 400 widzimy na dzisiejszym apelu. Cieszy mnie również obecność tak wielu rodziców. Oddajecie swoje dzieci w dobre ręce, nauczycieli pasjonatów, profesjonalistów najwyższej klasy. Dlatego możecie być Państwo spokojni o ich przyszłość i edukację – powiedział dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim, pan Maciej Rydzewski.
Dużo ciepłych słów pod adresem Szkoły powiedzieli zaproszeni goście – Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Michał Hypki i Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, prof. Wojciech Ślączka. Gratulowali sukcesów, efektów kształcenia i rekrutacji nauczycielom i Dyrektorowi szkoły. Podkreślali, że uczniowie klas pierwszych dokonali bardzo dobrego wyboru, wybierając kaliskie Liceum i Technikum. Nosicie takie same mundury jak oficerowie marynarki handlowej, to wyróżnienie, ale także wyzwanie i zobowiązanie do wytężonej nauki i pracy nad sobą – powiedział Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, uczelni, która objęła patronatem technikum informatyczne w ZSP
Kaliszu Pomorskim. Warto podkreślić, że ten kierunek kształcenia realizuje projekt edukacyjny, prowadzony przez Starostwo Drawskie w ramach kontraktu samorządowego.
Po wystąpieniu Dyrektora i zaproszonych gości, a także wspomnieniu o rocznicy wydarzeń z 11 września 2001 roku, związanymi z imieniem Szkoły nastąpiło ślubowanie pięciu klas pierwszych. Przyjęcie nowych uczniów do szkolnej społeczności symbolizują tarcze, które poszczególnym klasom przypinali znamienici goście. Ten moment z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.
Następnie nastąpiło wręczenie przez gości i Dyrektora szkoły certyfikatów językowych z języka angielskiego na poziomie B1, B2, C1 i C2 grupie ponad 70 uczniów, głównie z klas dwujęzycznych. Dyrektor podkreślił wyjątkowy wkład, który w ten sukces wniosła nauczycielka języka angielskiego pani Joanna Boniecka. Podziękował również za wsparcie finansowe dla klas dwujęzycznych Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu.
Apel był też okazją do pożegnania przez Dyrektora szkoły ustępującego składu Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem, panem Pawłem Łuczko i powitania nowych władz SU oraz nowego opiekuna, pana Karola Kalinę.
Uroczystość uświetniły występy uczniów z licealnej grupy teatralnej „Klepsydra” oraz zespołu muzycznego „Distractor”. Polskie i angielskojęzyczne piosenki w ich wykonaniu dodały tej ceremonii wyjątkowego charakteru. Dyrektor szkoły podziękował za wzorowe przygotowanie obchodów święta szkoły, koordynatorce uroczystości, pani Joannie Mączkowskiej, opiekunom klas mundurowych – Krzysztofowi Wójciakowi i Andrzejowi Kowalewskiemu oraz wychowawcom klas pierwszych, nauczycielom i uczniom. Podziękował także za udział i przybycie rodzicom uczniów i gościom, których zaprosił na poczęstunek w szkolnej stołówce.


Maciej Rydzewski