- Uniwersytet Szczeciński z ofertą edukacyjną w ZSP w Kaliszu Pomorskim
Uniwersytet Szczeciński z ofertą edukacyjną w ZSP w Kaliszu Pomorskim
poniedziałek, 30 październik 2017
W piątek 27 października 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Szczecińskiego, panią Anetą Szeremetą, która zaprezentowała młodzieży z klas maturalnych bogatą ofertę studiów i zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/18.
Poinformowała młodzież także o kierunkach i specjalnościach studiów, bazie dydaktycznej, zaletach i perspektywach zatrudnienia po ukończeniu uczelni oraz możliwościach uzyskania pomocy stypendialnej. Młodzież aktywnie brała udział w spotkaniu oraz chętnie włączała się w dyskusję. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali informatory z aktualną ofertą edukacyjną.


Anna Józiak