- Tutoring w ZSP w Kaliszu Pomorskim
Tutoring w ZSP w Kaliszu Pomorskim
poniedziałek, 30 październik 2017
„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

David Lewis

Kierując się tym stwierdzeniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, wprowadziliśmy metodę tutoringu. Tutoring jest aktywnością, umożliwiającą pracę nad rozwojem i umiejętnościami, przekazywaniem wiedzy, wartości, a także zachowań, które pomagają osiągać cele, a także przygotowują do realizacji ambitniejszych zadań. W tym roku szkolnym 2017/2018 proponujemy uczniom zdolnym uczestnictwo w zajęciach z tutorem panią Agnieszką Tartir z wykształcenia psychologiem, socjoterapeutką oraz psychoterapeutką. Dnia 26 października 2017r. odbyło się I spotkanie. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, przez cały rok szkolny. Uczestnikami zajęć są dwie grupy uczniów.
Wierzymy, że udział uczniów w spotkaniach z tutorem przyczyni się do zdobycia cennych doświadczeń oraz spowoduje zwiększenie świadomości mocnych i słabych stron. Poza tym uczestnictwo w zajęciach rozwinie u uczniów poczucie odpowiedzialności, zdolność do podejmowania decyzji, umiejętność samodzielnego myślenia, współpracy, słuchania innych, a także zwiększy satysfakcję z podejmowanych inicjatyw. Ponadto cykliczne spotkania w atmosferze przyjaźni, wzajemnego zaufania i szacunku zapewnią uczniom zdolnym poczucie bezpieczeństwa, zaspokoją ich potrzebę samorealizacji i akceptacji oraz ukształtują w nich takie cechy jak: otwartość, tolerancja i życzliwość w stosunku do innych.
„Sądzę, iż zajęcia te są wspaniałą możliwością dla uczniów, gdyż z pozyskanej przez nas wiedzy będziemy mogli nie tylko korzystać w życiu szkolnym, ale w przyszłości także i życiu zawodowym” – mówi uczestniczka szkolenia, Marta Pierzgalska. Życzymy wszystkim uczniom satysfakcji z zajęć i osiągania sukcesów.


Marta Pierzgalska, Anna Józiak