- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
poniedziałek, 13 listopad 2017
W dniu 10 listopada 2017r. mieszkańcy Kalisza Pomorskiego świętowali 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Nie zabrakło wśród nich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy wraz z nauczycielami wzięli aktywny udział w obchodach tego bliskiego każdemu Polakowi święta.
W pierwszej części uroczystości uczniowie klas pierwszych i drugich o profilu wojskowym i policyjnym wraz z wychowawcami, Grażyną Czerner, Pawłem Łuczko, Sebastianem Statecznym, Karolem Kaliną, opiekunami klas mundurowych Andrzejem Kowalewskim i Krzysztofem Wójciakiem oraz Dyrektorem szkoły Maciejem Rydzewskim uczestniczyli we mszy świętej za Ojczyznę w kaliskim kościele parafialnym. Do kościoła udali się zgodnie z ceremoniałem wojskowym krokiem defiladowym. W pełnym umundurowaniu godnie reprezentowali szkołę.
Następnie w przemarszu wraz z władzami miasta: Burmistrzem Kalisza Pomorskiego- Michałem Hypkim, zastępcą Burmistrza- Tomaszem Kołtunem, Przewodniczącym Rady Miejskiej-Zbigniewem Chołujem oraz władzami powiatu drawskiego przeszli pod pomnik „Tym, którzy przywracali polskość tej ziemi”. Delegacja z udziałem Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego Janusza Garbacza, Dyrektora ZSP w Kaliszu Pomorskim Macieja Rydzewskiego oraz uczennic klas mundurowych złożyła kwiaty i znicz pod pomnikiem. Natomiast uczniowie klasy pierwszej technikum informatycznego pod pieką wychowawcy, zastępcy Dyrektora szkoły, Katarzyny Witek wzięli udział w wernisażu wystawy „Poczet królów polskich” w kaliskim Pałacu.
Wieczorem licealiści z grupy teatralnej „Klepsydra”, prowadzonej przez nauczycielkę języka polskiego i reżysera w jednej osobie, Joannę Mączkowską przy współpracy z panem Bogumiłem Kurylczykiem, autorem scenariusza, zaprezentowała mieszkańcom Kalisza Pomorskiego w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury spektakl „Wspomnienie o pierwszomajowym pochodzie”, oparty na wydarzeniach z historii miasta po drugiej wojnie światowej. Ważnym elementem spektaklu była wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży licealnej.
Występ zakończony pięknie odśpiewaną przez wykonawców oraz publiczność „Rotą” zrobił na widzach duże wrażenie i był powodem do wzruszenia. W ten sposób cała lokalna społeczność wspólnie mogła obchodzić Święto Niepodległości w gościnnych murach Ośrodka Kultury. Z pewnością można stwierdzić, że patriotyzm i szacunek dla narodowej tradycji są ciągle żywe wśród młodzieży, co jest w dużym stopniu zasługą wychowawców i nauczycieli. Warto podziękować uczniom klas mundurowych, grupy teatralnej „Klepsydra”, wykonawcom pieśni patriotycznych wraz z reżyserem i scenarzystą spektaklu oraz wychowawcom i opiekunom klas mundurowych, którzy przygotowali młodzież w zakresie musztry paradnej oraz prowadzili uroczystość pod pomnikiem wraz z uczniami, za godne reprezentowanie szkoły i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.


Maciej Rydzewski