- Najlepsze pióro w województwie
Najlepsze pióro w województwie
wtorek, 21 listopad 2017
Magdalena Wyrzykowska z Liceum w Kaliszu Pomorskim otrzymała tytuł: „Najlepszego dziennikarza” województwa zachodniopomorskiego w konkursie „Szkolny Pulitzer”, organizowanym przez „Kurier Szczeciński”. W dniu 17.11.17r. w szczecińskiej Starej Rzeźni na Łasztowni po raz osiemnasty rozstrzygnięto, do jakich redakcji powędrują nagrody. Magdalenę Wyrzykowskąwyróżniło Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Do jej rąk poza honorowym tytułem trafiły inne wartościowe rzeczy: książki, dyktafon, torba sportowa, pamiątkowy długopis.
Magdalena jest uczennicą drugiej klasy i oddwóch lat pracuje w „Kontraście”, a od roku pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. –Wiele zawdzięczam pani Aleksandrze Radeckiej, opiekunowi koła dziennikarskiego. To ona wszystkiego mnie nauczyła. I jak widać jej praca nie poszła na marne. Gdy rozpoczynałam swoją przygodę z dziennikarstwem, nie wiedziałam, że to będzie jedno z najlepszych doświadczeń, jakie mogły mnie spotkać. Nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem – komentowała swój sukces licealistka. I dodała, że dedykuje ją całej redakcji, bo tam wszystko się zaczęło.
Warto wspomnieć, że na finałową galę przyjechało dwadzieścia redakcjiz województwa zachodniopomorskiego. „Kontrast” reprezentowali: redaktor naczelny Aleksandra Rogan, zastępca Magdalena Wyrzykowska, graficy i osoby składające, Adrian Głogowski i Michał Kozera, opiekę nad grupą sprawowała pani kierownik internatu, pani Jadwiga Czerniga.
Organizatorzy jak zawsze zadbali o ciekawy program. Zaczęło się od zbiorowego sadzenia krokusów, następnie szczeciński przewodnik Przemek Głowa opowiadał o Łasztowni i jej dziejach, a Artur Ratuszyński z agencji S-Movens przedstawił projekty przyszłości Śródodrza.
Koleją propozycją dla młodych dziennikarzy była konferencja prasowa. Na dociekliwe pytania, dotyczące m.in. wolności mediów i przyszłości gazet, odpowiadali Małgorzata Duras, rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty, i red. Andrzej Łapkiewicz, zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”.
Warto podkreślić, że od początku istnienia„Szkolnego Pulitzera” nad jego przebiegiem i organizacją w imieniu „Kuriera Szczecińskiego” czuwa red. Bogdan Twardochleb, który wielokrotnie podkreślał, że ceni głos młodych ludzi, opisujących i komentujących rzeczywistość. Żegnając się z grupą, zapowiedział swój przyjazd do Kalisza Pomorskiego na spotkanie z całą redakcją gazety.


Aleksandra Radecka